Προσοχὴ μὴ σβήσῃ ὁ Φάρος τῆς Ἐλπίδος!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Προσοχὴ μὴν σβήσῃ ὁ Φάρος τῆς Ἐλπίδος!!!

Προσοχὴ μὴ σβήσῃ ὁ Φάρος τῆς Ἐλπίδος μας!!!

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply