Ἐὰν ἀφήσῃς τὴν Φύσιν…

Ἀρκαδικὴ Γῆ!!!
Ἄνω Δολιανά!!!Ἐὰν ἀφήσῃς τὴν Φύσιν...2

Ἐὰν ἀφήσῃς τὴν Φύση νὰ σὲ ἀγγίξῃ, ἐὰν τὴν κοινωνήσῃς…
…ἔχεις σωθεῖ!!!

Ἐὰν ἀφήσῃς τὴν Φύσιν...1 Ἐὰν ἀφήσῃς τὴν Φύσιν...4 Ἐὰν ἀφήσῃς τὴν Φύσιν...3

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply