Σὲ ἄλλες, καρναβαλικές, ἐποχές…

 

Κατεβαίναμε ὅλη ἡ οἰκογένεια στὴν πλατεία γιὰ νὰ δοῦμε τὶς καρναβαλικὲς φιγοῦρες καὶ τὶς μουτσοῦνες στὶς κολῶνες. 
Μέχρι νὰ φθάσουμε χαιρετούσαμε τοὐλάχιστον 50-60 ἀνθρώπους.

Τραβοῦσα τὸν πατέρα μου  νὰ κάτσουμε στὸ καφενεῖο, γιὰ νὰ ἀπολαύσω τὸ «ὑποβρύχιο»
Ὁ πιερότος ἔπρεπε νὰ περιμένῃ…

Καλημέρα Φίλες…
Καλημέρα Φίλοι…

Σαρλῆς Γιάννης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply