Μὲ ὅπλο τὴν Ἀρετή!!!

Ἴσως τὸ μοναδικό μας ὅπλο!
Ἴσως τὸ μόνον πραγματικὸ ὅπλο τοῦ Ἀνθρώπου σήμερα!
Ἴσως νὰ μὴν ὑπῆρξαν ποτὲ ἄλλα ὅπλα παρὰ μόνον παραπετάσματα γιὰ νὰ μὴν δοῦμε, συνειδητοποιήσουμε, χρησιμοποιήσουμε αὐτὸ τὸ μέγιστον ὅπλο!

Ὁ κόσμος μας φαντάζει πολὺ πεζὸς γιὰ νὰ μιλᾶμε σήμερα γιὰ Ἀρετή!
Πεζός, ψεύτικος, ἐχθρικὸς ἰδίως πρὸς αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη τὴν τιμοῦν.
Μὰ αὐτὸς ὁ κόσμος γκρεμίζεται, τελειώνει… Ὁ θάνατός του ἔφθασε καὶ μαζύ του θὰ συμπαρασύρη κάθε τὶ σάπιο καὶ βρώμικο καὶ ὑπάνθρωπον…
Δῆλα δὴ κάθε τὶ ποὺ δὲν βασίζεται στὴν Ἀρετή!

Πόσο δύσκολο εἶναι ὅμως νά τήν ἀνακαλύψουμε, νά τήν ἀναστήσουμε καί νά τήν μετατρέψουμε σέ ὅπλο μας;
Ἤ μήπως εἶναι πλέον μονόδρομος ἡ ἐπιστροφή της;

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply