Στιγμὲς ἀθανασίας καὶ λυτρώσεως…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἁπλώνοντας τὴν ματιὰ στὶς ἁπαλὲς γραμμὲς τῶν ὁριζόντων, κερδίζουμε στιγμὲς ἀθανασίας καὶ λυτρώσεως, γεμίζοντας μὲ εἰκόνες ἁπλοϊκῆς ὀμορφιᾶς καὶ γαλήνης…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *