Διότι πάντα τὰ νέφη ἀποχωροῦν!!!

Ἡ πηγὴ Ζωῆς τοῦ κόσμου μας εἶναι ὁ Ἥλιος μας.
Αὐτός, οὔτως ἤ ἄλλως, ἐκεῖ ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ παραμένει γιὰ νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ θερμαίνῃ τὰ πάντα, ἀκόμη κι ὅταν τὰ νέφη μᾶς τὸν ἀποκρύπτουν.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἀκριβῶς ἔτσι λειτουργοῦν τὰ πάντα στὸν κόσμο μας. Ὅπως κι ὁ Ἥλιος, ἔτσι καὶ τὰ ἀληθῆ κι ἀναγκαία, μὰ πρωτίστως ἡ Φυσικὴ Ἐπιλογή, ὡς ἄλλοι Ἥλιοι «λάμπουν», ἀκόμη κι ὅταν ἀμέτρητες …«νεφώσεις» τὰ καλύπτουν. Αὐτὰ ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ …«φωτίζουν» καὶ νὰ «θερμαίνουν», ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ὅλα καὶ ὅλοι συνεργοῦν στὸ νὰ μᾶς τὰ ἀποκρύψουν.

Ὅπως λοιπὸν στὴν καθημερινή μας ζωή, ἀναμένουμε, πολὺ λογικά, κάποιαν στιγμὴ νὰ ἀποχωρήσουν οἱ νεφώσεις, γιὰ νὰ μᾶς θερμάνῃ καὶ νὰ μᾶς φωτίσῃ ἕνας λαμπρὸς Ἥλιος, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ στὰ ὑπόλοιπα, ὀφείλουμε νὰ ἀναμένουμε τὴν ἀποχωρησιν τῶν …«νεφώσεων» γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν …«θέρμη» τῆς Ἀληθείας, τὴν Ἀνάγκη ἐπικρατήσεως τῶν Φυσικῶν Νόμων καὶ τὴν …«λάμψιν» τοῦ Δικαίου.

Κάθε μας παραίτησις, φόβος, ἀνασφάλεια καλὸ εἶναι ἐπὶ τέλους νὰ ἀγνοηθοῦν καὶ νὰ λειτουργήσουμε ὅπως ἡ Φύσις μᾶς ὀρίζει, ἐφ΄ ὅσον φθάνουμε στὸ πέρας τῶν …«νεφώσεων» ποὺ ἐπιφέρουν τὸ ψεῦδος, ἡ παραπληροφορία καὶ ὁ μισανθρωπισμός. Ἀκόμη καὶ οἱ …«καταιγίδες», ποὺ τώρα μαίνονται, ὄχι μόνον θὰ περάσουν ἀνεπιστρεπτί, ἀλλὰ θὰ λειτουργήσουν ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀπολαύσουμε περισσότερο καὶ καλλίτερα ὅλο αὐτὸ ποὺ ἔρχεται.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *