Μὲ ῥίζες ἄφοβες…

Μὲ ῥίζες ἄφοβες…

Πότε βοριᾶς… Πότε νοτιᾶς… τὰ φύλλα μου θροΐζουν… Μὰ εἶναι οἱ ῥίζες μου ἐλιᾶς, ἄφοβες, κι ἄνεμοι ἄς ἐρίζουν…

Δὲν θὰ μᾶς …σώση κάποιος ἐὰν δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ σωθοῦμε μόνοι μας!!!

Δὲν θὰ μᾶς …σώση κάποιος ἐὰν δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ σωθοῦμε μόνοι μας!!!

Κυττῶ γύρω μου διαρκῶς καὶ βλέπω πολλοὺς ἐπιδόξους …«ἐθνοσωτῆρες», ποὺ τελικῶς, ἕνας πρὸς ἕναν, ἀποδεικνύονται μόνον προσχήματα γιὰ νὰ μᾶς …καθυστεροῦν. Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τῆς φιλοδοξίας τους, τῶν μηχανισμῶν στηρίξεώς τους, ἀλλὰ καὶ τῆς κάθε λογῆς προπαγάνδας, σιγά-σιγά, ἕνας πρὸς ἔναν, ἀποδομῶνται καὶ ξεγυμνώνονται ἀπὸ πελατειακοὺς χειροκροτητές. Κι αὐτό, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, ἐφ΄ … Συνέχεια

Θὰ ἀγωνισθοῦμε ἢ θὰ τελειώσουμε…

Θὰ ἀγωνισθοῦμε ἢ θὰ τελειώσουμε…

Δὲν εἶναι μόνον τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας… Αὐτὸ ἁπλῶς εἶναι ἡ σταγόνα ποὺ ξεχειλίζει τὸ ποτήρι μὲ τὶς ἀμέτρητες προδοσίες… Εἶναι ὅμως ἑκατοντάδες ἄλλες, καθημερινῶς, ἐδῶ καὶ τόσους αἰῶνες, ποὺ προστιθέμενες μεταξύ τους, συνθέτουν ἕνα περίπλοκο κουβάρι διαπλοκῆς, μισελληνισμοῦ καὶ μισανθρωπισμοῦ.

Δὲν ὑπάρχει πιθανότης γιὰ «ἔξωθεν βοήθεια»…

Δὲν ὑπάρχει πιθανότης γιὰ «ἔξωθεν βοήθεια»…

Ὅλα δικά μας τὰ βήματα… Ὅλος δικός μας ὁ ἀνήφορος… Ὅλη δική μας ἡ διαδρομή. Ὅλες οἱ μάχες μόνον γιὰ ἐμᾶς. Ὅλοι οἱ ἀγῶνες δικοί μας. Ὅλα, μὰ ὅλα… Ἧττες μά, κυρίως οἱ πολυπόθητες Νίκες…

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…

Γίνε ἡ Ἀλλαγή… …ποὺ θέλεις γιὰ τοὺς ἄλλους!!!