Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ὅπως ἠδη ἔχουμε δηλώσει, δημοσίως, ἡ σελὶς filonoi.gr «ἀδρανοποιεῖται» – σὲ γενικὲς γραμμὲς- δίχως ὅμως τελικῶς νὰ «κλείνῃ». Ἂν καὶ ἀρχικῶς, γιὰ καθαρὰ προσωπικοὺς λόγους, ἀπεφάσισα νὰ «κλειδώσῃ» ἐν τελῶς ἡ σελίς, ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι μοῦ ἐζητήθη πολλάκις, ἀπεφάσισα νὰ ἀφήσω τὰ κείμενα ἐλεύθερα ξανά. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν ἀλλάζει ἡ ἀρχική μου ἀπόφασις … Συνέχεια

Γιατί ἄν τί κι ὄχι ἀντί;

Γιατί ἄν τί κι ὄχι ἀντί;

Γιατί; Ὄχι, δὲν θέλω νὰ τυραννήσω κάποιους. Τὸ μόνον ποὺ θέλω εἶναι νὰ μάθω!!! Μόνον νὰ μάθω! Οἱ παπποῦδες μας κάποτε, πολὺ κάποτε, ἔγραφαν μὲ κεφαλαῖα.  Γιατί ἔγραφαν ἔτσι; Πῶς κατάφερναν καί διάβαζαν τά σημεῖα στίξεως, τά πνεύματα καί τούς τόνους; Γιατί ἐμεῖς ὅταν βλέπουμε κάτι σάν αὐτό:

Κάτι ἄλλο ἐμφανίζεται στήν Μέση Ἀνατολή;

Κάτι ἄλλο ἐμφανίζεται στήν Μέση Ἀνατολή;

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής, γυρνάει σιγά σιγά σε παλιό status quo όπου οι «δημοκρατίες» τύπου δυτικού, αλλά με Μουσουλμανικό χαρακτήρα, απέτυχαν.

Δὲν χάθηκε κάτι…

Δὲν χάθηκε κάτι…

Καὶ δὲν  μπορεῖ νὰ χαθῇ κάτι ποὺ …δὲν εἴχαμε!!!   Ἐλευθερία, Ἐπιστήμη, Αὐτονομία, Ἀνεξαρτησία, Ἰσονομία, Δικαιοσύνη οὐδέποτε, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς μας ἱστορίας, εἴχαμε.  Καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, δὲν χάνουμε κάτι… Ἁπλῶς διαλύεται μία ψευδαίσθησις ποὺ ἔπρεπε νὰ διαλυθῇ, διότι μᾶς κρατοῦσε ὁμήρους σὲ μίαν κατάστασιν ἡμί-… κάτι. Πάντως ὄχι σὲ μίαν καττάστσιν ἐντὸς … Συνέχεια

Ἰαματικὸ ὕδωρ…

Ἰαματικὸ ὕδωρ…

Πανάρχαια ἡ πηγὴ στὰ δεξιὰ τοῦ παλαιοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὅπου ὑπάρχει πλάκα μὲ τὴν ἐπιγραφή: «ΝΗΜΕΡΤΕΣ ΤΟΔ’ ΥΔΩΡ ΔΗΜΗΤΕΡΟΣ , ΗΝ ΠΟΤΕ ΝΟΥΣΟΙΣ.

Θὰ νικήσουμε μόνον ἐὰν τὸ πιστεύουμε

Θὰ νικήσουμε μόνον ἐὰν τὸ πιστεύουμε

Ἕνα ἀκόμη, ἴσως τὸ σημαντικότερον ὅλων, «φαντασματάκι» ποὺ πρέπει νὰ ἀντικρύσουμε κατάματα καί, καταληκτικῶς, νὰ τὸ ἀποδομήσουμε καὶ νὰ τὸ νικήσουμε εἶναι ἡ δική μας ἄρνησις νὰ ἑστιάσουμε στὸ γιατὶ πρέπει, μποροῦμε καὶ ἐπιβάλλεται νὰ νικήσουμε κάθε ἐχθρό μας. Ἐπὶ τῆς οὐσίας δῆλα δὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε, ἢ ἔστᾦ νὰ συμβάλουμε, στὸν βαθμὸ … Συνέχεια

Οἱ τελευταῖες ἀνθοφορίες…

Οἱ τελευταῖες ἀνθοφορίες…

Καλημέρα!!!! Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!! Τὸ Φθινόπωρο σχεδὸν τελειώνει… Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ζωντάνια στὴν Φύση ποτέ!!!

Παραπλανητικὲς …Σειρῆνες!!!

Παραπλανητικὲς …Σειρῆνες!!!

Κι ἐκεῖ ποὺ ὁ κόσμος μας μπαίνει σὲ μίαν τελικὴ εὐθεία, γιὰ νὰ εὕρῃ τὶς σταθερές του καὶ νὰ ξεκινήσῃ τὴν ἀναστροφὴ καὶ τὴν ἀνάκαμψιν… Ἐκεῖ ποὺ ὅλοι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀφήνονται στὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς διαδρομῆς, διαισθανόμενοι πὼς φθάνει τὸ τέλος της…