Βορείου Κορέας προ-ἀποφασισμένο τέλος

Ὅσοι παρακολουθοῦμε τὴν παγκόσμιο πολιτικὴ (ὄχι ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ καὶ τὸ στάρ) εἴχαμε καταλάβῃ ὅτι τὰ πράγματα στενεύουν γιὰ τὴν Βόρειο Κορέα.

Προχθὲς ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶπε…: «τὸ πρόβλημα τῆς Β, Κορέας ἔπρεπε νὰ λυθῇ πρὶν 25, 20, 15, 10,5 χρόνια. Θὰ ἦταν πιὸ εὔκολο. Θὰ τὸ λύσουμε ἐμεῖς δυσκολότερα, ἀλλὰ θὰ τὸ λύσουμε ἐμεῖς». Συνέχεια

Ῥωσσο-κινεζικὰ γυμνάσια στὰ σύνορα τῆς Βορείου Κορέας

Κοινὰ ναυτικὰ γυμνάσια Ῥωσσίας – Κίνας, στὰ σύνορα τῆς Βορείου Κορέας…

Συνέχεια

Ἱστορικὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν ἡ Κορέα

Ἡ κορέα καὶ ὁ χάρτης της, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι.

 

Μὴν σᾶς ξεγελοῦν οἱ γεωγραφικοὶ προσδιορισμοί. Πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια χώρα καὶ γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λαὸ σὲ βοῤῥᾶ καὶ σὲ νότο. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἔθνος ποὺ μιλᾶ τὴν ἴδια ἀκριβῶς γλῶσσα, ποὺ ἔχει τοὺς ἰδίους προγόνους, τὰ ἴδια ἤθη καὶ ἔθιμα, ποὺ ἦσαν κάποτε ἀδέλφια. Συνέχεια

Ὥρες πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων (καὶ πάλι) γιὰ τὶς Η.Π.Α….!!!

Τὰ «πραγματικὰ ἀφεντικά» τῆς Ἀμερικῆς ἀναλαμβάνουν δράση.

Ὁ ἐκπρόσωπός τους, πρόεδρος Τρᾶμπ, πρὸ κειμένου νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἐντὸς τῆς χώρας, μεταφέρει τὴν κρίση στὸ ἐξωτερικό, ὅπως γίνεται πάντα σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις καὶ ὅπως λέγαμε ἐδῶ καὶ καιρό…
Συνέχεια

Ῥωσσο-γερμανικὴ …συμμαχία!!!

Ἔμ… Ἡ Γερμανία (βλέπε καὶ …Ἡνωμένη Εὐρώπη!!!) χάνει τὸ «κοκό» (φθηνὸ φυσικὸ ἀέριο γιὰ τὴν Ῥωσσία, ἐὰν βγάλουν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ ὁβριοί, μέσῳ Ἑλλάδος-Κύπρου-Λιβύης-Ἰσραήλ…) βλέπεις…

Συνέχεια

Ἰνδο-κινεζικὲς πολεμικὲς προετοιμασίες

Επιδίδονται δύο μήνες τώρα σε έναν φραστικό πόλεμο που έχει κλιμακωθεί σε στρατιωτική κινητοποίηση – και η κατάσταση είναι τόσο τεταμένη που κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ένοπλη σύρραξη προτού τελειώσει το καλοκαίρι.

Συνέχεια