Ὥρες πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων (καὶ πάλι) γιὰ τὶς Η.Π.Α….!!!

Τὰ «πραγματικὰ ἀφεντικά» τῆς Ἀμερικῆς ἀναλαμβάνουν δράση.

Ὁ ἐκπρόσωπός τους, πρόεδρος Τρᾶμπ, πρὸ κειμένου νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἐντὸς τῆς χώρας, μεταφέρει τὴν κρίση στὸ ἐξωτερικό, ὅπως γίνεται πάντα σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις καὶ ὅπως λέγαμε ἐδῶ καὶ καιρό…

Ἤδη ἀπειλεῖ μὲ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα τὴν Βόρειο Κορέα καὶ μὲ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τὴν Βενεζουέλα.

Ἐνῶ, παραλλήλως, οἱ προετοιμασίες γιὰ κτύπημα στὸ Ἰρὰν κορυφώνονται!!!

Κι ἐὰν -κι ἐφ’ ὅσον φυσικα- «καθαρίσουν» μὲ τοὺς «ἐξωτερικούς» ἐχθρούς, ἔρχεται ἡ σειρὰ τῶν «ἐσωτερικῶν» ἐχθρῶν.

Ἤδη προσφάτως μὲ ἀνακοίνωσή του ὁ Τρᾶμπ ἐχαρακτήρισε ἐθνικὴ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης τὴν κρίση τῶν ὀπιοειδῶν!
Καὶ εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἔναρξις τοῦ πολέμου ἐναντίον τῶν ναρκωτικῶν στὴν χώρα τῶν Η.Π.Α..

Ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἐκ νέου ποτοαπαγόρευση, ἡ συζήτησις μεταφέρεται σὲ ἕνα ἐπόμενο στάδιο…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply