Ἱστορικὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν ἡ Κορέα

Ἡ κορέα καὶ ὁ χάρτης της, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι.

 

Μὴν σᾶς ξεγελοῦν οἱ γεωγραφικοὶ προσδιορισμοί. Πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια χώρα καὶ γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λαὸ σὲ βοῤῥᾶ καὶ σὲ νότο. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἔθνος ποὺ μιλᾶ τὴν ἴδια ἀκριβῶς γλῶσσα, ποὺ ἔχει τοὺς ἰδίους προγόνους, τὰ ἴδια ἤθη καὶ ἔθιμα, ποὺ ἦσαν κάποτε ἀδέλφια.

Μὴν κυττᾶτε τώρα, ποὺ ὁ ἕνας ἁρπάζει ἀπὸ τὸν λαιμὸ τὸν ἄλλον γιὰ νὰ τὸν σφάξῃ! Τὰ περάσαμε κι ἐμεῖς, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἐδῶ δὲν ἐφηρμόσθη τὸ δόγμα τοῦ «σφᾶζε καὶ διαίρει», παρ’ ὅλο ποὺ κάποιοι τὸ προσπάθησαν.

Ἡ διαιρεμένη Κορέα στέκει ἐκεῖ, ὡς ἀποτρόπαιο παράδειγμα τοῦ τὶ μπορεῖ νὰ συμβῇ σὲ ἕναν λαό, ὅταν ξένες δυνάμεις καὶ ἀπατηλὲς ἰδέες τὸν κόβουν στὴν μέση μὲ τὸ μαχαίρι. Οὐδὲ μία ἰδέα ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς λαοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορική τοῦ ἐπιβίωση.

Ἡ Κορέα ὑπάρχει ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς διδάσκῃ…

Γεράσιμος Γ. Γερολυμᾶτος

(Visited 185 times, 1 visits today)
Leave a Reply