Φαινόμενα …Κοσκωτᾶ;

Τὸ ποδόσφαιρο, ὅπως καὶ τὸ καζίνο, τὸ χρηματιστήριο, τὰ ἀκίνητα καὶ τὰ λαχεῖα, εἶναι οἱ κλασσικοὶ τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους κάποιος μπορεῖ νὰ «ξεπλένῃ» τὸ «μαῦρο» χρῆμα, προϊὸν συνήθως ἀπὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ πορνείας.
Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μπορεῖ νὰ τὸ «νομιμοποιῇ», νὰ τὸ κάνῃ νόμιμο. 

Ἡ δημιουργία τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ποδοσφαίρου, ὅμως μόνον στὴν Ἑλλάδα σημαίνει ὅτι κάποιος Πρόεδρος μεγάλης ὁμάδος  μπορεῖ νὰ ὑβρίζῃ τὸν πρωθυπουργό, προσπαθώντας νὰ μᾶς πῇ ὅτι ἄλλην φαγούρα δὲν ἔχει ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, παρὰ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ στημένα παιχνίδια, ποὺ κάτι πρόεδροι σὰν κι αὐτὸν στήνουν.
Καὶ ὅταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, συνήθως σημαίνει ὅτι τοῦ τελειώνει τὸ μαῦρο χρῆμα.

Ἡ συνέχεια στὶς ὀθόνες μας…
Θυμηθεῖτε μόνον τὸν Κοσκωτὰ στὶς τελευταῖες του ἡμέρες…

Κωνσταντῖνος Βέργος

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply