Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!

(Ἤ ὅπως λέγεται τέλος πάντων…!!!)

Γύπας… Κι ὄχι ὅ,τι κι ὅ,τι… Γύπας ἀπὸ τοὺς μεγάλους… Τοὺς …Ὁλοκληρωτικούς!!!

Στὶς 4 Φεβρουαρίου ἀνεκάλυψα τυχαίως τὴν ἀναδημοσίευσιν τοῦ κειμένου μας:

Ἀπαγορεύεται ἡ καλλιέργεια στήν χώρα μας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2014!

ἀλλοιωμένην.
Εἶχε ἀφαιρέση τὸ ὄνομά μου καὶ φυσικὰ τοὺ συνδέσμους…
Σχολίασα ἀλλὰ τὸ σχόλιό μου πῆγε στὰ ἀζήτητα…. Δὲν ἄρεσε στὸν κύριο Γκουνεβένο… (Κρατῶ τὸ ἀντίγραφον καὶ φαίνεται σβησμένο ἤδη τὸ σχόλιον… Μοῦ ἔχει ἀπαγορεύσει ὁ …κύριος νὰ σχολιάζῳ!!!)

Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!

Τὸν …ξέχασα σχεδόν… Βλέπετε στὸ σχόλιό μου εἶχα γράψη πὼς μᾶλλον ἄλλος εἶχε κάνη τὴν ἀθλιότητα… Δὲν φανταζόμουν… Συνέχεια

Ὁ γύπας erevoktonos ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!!!

Δὲν φθάνει ποὺ δὲν βάζει τὶς πηγές του, σὲ κάθε ἀνάρτησιν ἀλλὰ παραποιεῖ κείμενα, τίτλους, εἰκόνες…
Ἀλλοιώνει τὸ εἶδος τοῦ κάθε κειμένου καὶ ἀφαιρεῖ συνδέσμους, ποὺ συνήθως εἶναι ἐπεξηγηματικοι κι ἀποδεικτικοί.
Ἀφαιρεῖ τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέως, ὁπως ἐδῶ:
Ὁ γύπας erevoktonos ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!!!

γιὰ παράδειγμα, φέρνοντας σὲ δύσκολην θέσιν κι ἐμέναν καὶ τὸν συγγραφέα. Συνέχεια

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

  • cropped-33Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα.
    Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ…
    Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα.
  • Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!!
  • Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω γιὰ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ κάνουν νούμερα στὰ ἱστολόγιά τους, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἀντιλαμβάνονται κάποια πράγματα καὶ θέλουν νὰ συνταξειδεύσουμε. Ὅταν κάποιος δὲν βάζει ἐνεργὸ σύνδεσμο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ σὲ κάποιον ἄλλον, ποὺ πράγματι θέλει νὰ πάρῃ περισσότερες πληροφορίες, ἤ νὰ μοιραστῇ, ἤ νὰ δώσῃ, τὸ δικαίωμα νὰ πράξῃ τὰ αὐτονόητα.
    Αὐτὸς εἶναι ὁ ἕνας λόγος, ποὺ θεωρῶ πὼς εἶναι καὶ ὁ πλέον σοβαρός. Καὶ δυστυχῶς, ἀπὸ ἀλῆτες πήξαμε.

Συνέχεια

Γύπας «χαφιές»!

Ὁμάς πρώτη!!! Καὶ ἀπὸ τοὺς πρώτους πρώτους! 

Παράδειγμα:

  Συνέχεια

Γύπας «κεντρὶ Ποτίδαιας»!

Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ εἶναι πολὺ «προσεκτικοὶ» καὶ κάποιοι ποὺ δὲν εἶναι. Στὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιον, ὅλως τυχαίως ἀνεκάλυψα ἕνα δικό μου κείμενον, τὸ ὁποῖον διόλου …δικό μου δὲν φαίνεται πλέον.

(Τὸ κείμενον μου μὲ τίτλο Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας δημοσιεύθηκε στὶς 19 Ἰουνίου 2011. )

Ἡ εἰκόνα τοῦ κειμένου, δίχως συνδέσμους φυσικά, ἀλλὰ καὶ δίχως τὴν ὑπογραφή μου, (δῆλα δή ἀλλοιωμένον!!!) εἶναι αὐτή:

Συνέχεια

Γύπας «Ξυπνῆστε Ῥέ!!!»

Αὐτὸ ὁ γύπας εἶναι «σπάνιος». Ὅταν πρωτοέγραψα τὸ κείμενον γιὰ τοὺς γῦπες, αὐτὸν ἀκριβῶς εἶχα στὸ μυαλό μου. Τοῦ ἔστειλα τὸ κείμενον ζητώντας του νὰ βάλῃ σύνδεσμο. 

Δὲν ἔβαλε ἐνεργὸ σύνδεσμο.  (Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔβαλε αὐτό: http://filonohpontou.wordpress.com/, ποὺ ὅσο κι ἐὰν τὸ πατᾶς, δὲν ἀνταποκρίνεται. Οὔτε κἂν τὸν σωστό σύνδεσμο.) Ἔγινε ἕνας διάλογος στὴν σελίδα του, ἀλλὰ μᾶλλον, σκέφθηκα, δὲν ἀντιλαμβάνεται.  (Ὁ διάλογος ἐδῶ

Καὶ ἰδοῦ ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζεται:

Συνέχεια