Γιὰ ὑπο-πολλαπλάσιο χρέος κατασχέσεις πρώτης κατοικίας!!!

Ἀναγκαστικὴ κατάσχεσις ἀκινήτου γιὰ χρέος 3,5 χιλιάδες. εὐρῶ στὴν κατοχικὴ ἐφορία.
Ἢ κατάστασις ἔχει ἀγριέψῃ!!!

Θερμὴ παράκλησις πρὸς ὅλους τοὺς φίλους μου.
Κοινοποιῆστε παρακαλῶ τὴν δημοσίευσή μου, νὰ τὴν δοῦν ὅσο περισσότεροι φίλοι γίνεται.

Συνέχεια

Ὥρα ἀκυρώσεως τῶν δανείων ἐκ τῆς τραπέζης Πειραιῶς

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
 
(ΚΙΝΗΣΙΣ-OMAΔΑ ΜΕΣΑ KAI EΞΩ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK)
 

Ἐπειδὴ ἔχω σιχαθῇ νὰ βλέπω προσκυνημένα ὄντα ὑποδυόμενα τοὺς πολίτες καὶ τοὺς δικηγόρους τοῦ παρασιτικοῦ παρλιαμενταριστικοῦ μισανθρώπου πολιτεύματος…

Ἐπειδὴ σιχάθηκα τοὺς διαδικτυακοὺς «διακόνους» τοῦ «δικαίου» νὰ καταπίνουν ἀμάσητα τὴν ἀδικία, τὴν ὕβριν καὶ τοῦ τελευταίου ὑπανθρώπου κατὰ τῶν στοιχειωδῶν ἐννοιῶν, προσχηματιζόμενοι μεγαλειώδεις λεξιπλασίες στὰ δικόγραφά τους, πομπωδῶς ἐξαίροντες καὶ θυμιάζοντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους μέσα στὸν βοῦρκο τῆς ὑπανθρώπου φύσεως…

Συνέχεια

Διασώζουμε τὰ ἀκίνητά μας ἀπὸ τοὺς πλειστηριασμοὺς τοῦ Δημοσίου

Τεχνικὴ γιὰ ἀπαλλαγή σας ἀπὸ πλειστηριασμοὺς Δημοσίου σὲ ἀκίνητά σας!!!

Ψέμματα σᾶς λὲν γιὰ νὰ σᾶς τρομοκρατήσουν!
Ἰδοῦ λοιπὸν τὰ μέτρα σωτηρίας σας.
  • 1ον. Πιστοποιημένος ἐκτιμητὴς ἀνεβάζει (ὅπου αὐτὸ εἶναι τεχνο-οικονομικῶς δυνατόν) τὴν τιμὴ τοῦ ἀκινήτου. Συνέχεια
Ὑπερασπιζόμενος τὸ …παράλογον!

 Ἀντιστράτηγος Tadamichi Kuribayashi (ἔκανε σεπούκου σὲ ἡλικία 46 ἐτῶν, 26 Μαρτίου 1945, γιὰ νὰ μὴν παραδοθῇ στὸν ἐχθρό!)

Ἀθάνατος!!!

Ὑπερασπιζόμενος μίαν, ἐκ προοιμίου γνωστή, ἐξόντωση τῆς μεραρχίας του, ἀπὸ 13.000 ἄνδρες, ἔδωσε τὰς ἑξῆς διαταγάς: Συνέχεια

Δικαστὴς κλείνει μικρόφωνο γιὰ νὰ μὴν ἀκουστῇ μάρτυς!!!

Ὅταν ἡ δικαστὴς κλείνῃ μὲ τὸ χέρι της τὸ μικρόφωνο, γιὰ νὰ μὴν ἀφήσῃ νὰ γίνωνται ἐρωτήσεις στὸν μοναδικὸ μάρτυρά σου (ἐλβετικοῦ φράγκου), ὥστὲ νὰ καταστρέψῃ τὸ σπίτι καὶ τὴν ζωὴ τοῦ πελάτου σου, γιὰ νὰ τοῦ πάρῃ ἡ τράπεζα τὸ σπίτι…!!!

Πρὸς Κον Προϊστάμενον Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αἴτησις μὲ ἐπιφύλαξη δικαιωμάτων
Του …………..
Συνέχεια

Πῶς μποροῦμε νά πάρουμε πίσω τήν κατοικία μας ἐάν κατελήφθη παρανόμως;

Κοινοποιεῖστε το!

Γιὰ νὰ μάθουν ὅλοι ὅτια τὰ βαθειὰ νομικὰ εἶναι ἁπλᾶ!!!!!!!!!!! Συνέχεια