Ξαφνικὸς καὶ παράνομος τραπεζικὸς ἐκφοβισμὸς δανειοληπτῶν

Οἱ τράπεζες στέλνουν αἰφνιδίως χιλιάδες ἐπιστολές-καρμπὸν σὲ δανειολῆπτες καὶ ἐγγυητές, οἱ ὁποῖες ἐπιστολὲς εἶναι πολλαπλῶς ἄκυρες, ψευδεῖς, ἀπατηλὲς καὶ ἐκβιαστικὲς σὲ βάρος τῶν δανειοληπτῶν καὶ τῶν ἐγγυητῶν. Ἡ τέτοια πρακτικὴ τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀπόπειρα ἀστικῆς ἀπάτης τελουμένη ἀπὸ τὶς τέτοιες τράπεζες μὲ παρασιώπηση γεγονότων!!!  Συνέχεια

Ὥρα ἀκυρώσεως τῶν δανείων ἐκ τῆς τραπέζης Πειραιῶς

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
 
(ΚΙΝΗΣΙΣ-OMAΔΑ ΜΕΣΑ KAI EΞΩ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK)
 

Ἐπειδὴ ἔχω σιχαθῇ νὰ βλέπω προσκυνημένα ὄντα ὑποδυόμενα τοὺς πολίτες καὶ τοὺς δικηγόρους τοῦ παρασιτικοῦ παρλιαμενταριστικοῦ μισανθρώπου πολιτεύματος…

Ἐπειδὴ σιχάθηκα τοὺς διαδικτυακοὺς «διακόνους» τοῦ «δικαίου» νὰ καταπίνουν ἀμάσητα τὴν ἀδικία, τὴν ὕβριν καὶ τοῦ τελευταίου ὑπανθρώπου κατὰ τῶν στοιχειωδῶν ἐννοιῶν, προσχηματιζόμενοι μεγαλειώδεις λεξιπλασίες στὰ δικόγραφά τους, πομπωδῶς ἐξαίροντες καὶ θυμιάζοντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους μέσα στὸν βοῦρκο τῆς ὑπανθρώπου φύσεως…

Συνέχεια

Διασώζουμε τὰ ἀκίνητά μας ἀπὸ τοὺς πλειστηριασμοὺς τοῦ Δημοσίου

Τεχνικὴ γιὰ ἀπαλλαγή σας ἀπὸ πλειστηριασμοὺς Δημοσίου σὲ ἀκίνητά σας!!!

Ψέμματα σᾶς λὲν γιὰ νὰ σᾶς τρομοκρατήσουν!
Ἰδοῦ λοιπὸν τὰ μέτρα σωτηρίας σας.
  • 1ον. Πιστοποιημένος ἐκτιμητὴς ἀνεβάζει (ὅπου αὐτὸ εἶναι τεχνο-οικονομικῶς δυνατόν) τὴν τιμὴ τοῦ ἀκινήτου. Συνέχεια
Δικηγορίστικες …ἀμερικανιές!!!

Ἐδημιουργήθη μία Ἀμερικανιὰ ἀκόμη, γιὰ …πανηλιθίους πελάτες «δικηγόρων»!!!

Ὀνοματίζεται www.instalaw.gr

Δικηγορίστικες ...ἀμερικανιές!!!

Πληρώνεις 20 εὐρῶ, τηλεφωνικῶς, στὸν δικηγόρο ποὺ διαλέγεις ἀπὸ τὴν σελίδα, γιὰ νὰ ἔχῃς 15 λεπτὰ νὰ τοῦ πῇς τὸν πόνο σου (γιατὶ φυσικὰ εἶναι ἀδύνατον ἐκεῖνος νὰ διεξέλθῃ στοιχειωδῶς τὴν ὑπόθεσή σου, ἰδιαιτέρως ἀφοῦ δὲν ἔχει μπροστά τοῦ οὔτε ἔγγραφα οὔτε πελάτη γιὰ νὰ συνδιαλαγῇ). Συνέχεια

ΕΚΤΑΚΤΟΝ!!! Ὅσοι χρωστοῦσαν στὴν ΑΓΡΟΤΙΚΗ νὰ μὴν ἀνανεώσουν συμβάσεις μὲ τὴν Πειραιῶς!!!

ΕΚΤΑΚΤΟΝ!!! Ὅσοι χρωστοῦσαν στὴν ΑΓΡΟΤΙΚΗ νὰ μὴν ἀνανεώσουν συμβάσεις μὲ τὴν Πειραιῶς!!!ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ !

Γιὰ τοὺς ὀφειλέτες τῆς τραπέζης Πειραιῶς καὶ τῆς ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙΣΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ!

Μὴν πλησιάζετε τὴν τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ γιὰ νὰ λάβετε ἀντίγραφα Δανειακῆς συμβάσεως ἤ ἀναλύσεως πιστοχρεώσεων δανείου,  ΟΥΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ!!!

Μόνον ἐξώδικα νὰ ἀποστέλλωνται!!!
Καὶ σὲ πέρίπτωση μὴ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ της-ἄμεσα ἀγωγὴ κατὰ τῆς τραπέζης!!!

Διαβᾶστε τὸ τὶ μοῦ συνέβη σήμερα: Συνέχεια