Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (ε)

Καὶ ὁ κούλης θέλει νὰ μᾶς κάνῃ τὴν σούφρα νααααά…!!!

Καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στοὺς Ῥόταρυ… Συνέχεια

Πρῶτα τὰ …ποντίκια ἐγκαταλείπουν τὸ πλοῖο ποὺ βουλιάζει!!!

Ὅταν τὸ πλοῖο βουλιάζῃ, τὰ ποντίκια φεύγουν πρῶτα

Τὴν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στὴν «συνάντηση-κορυφῆς» τῆς παγκκόσμίου ἐλίτ, στὴν ἀπονομὴ τῶν ἐτησίων βραβείων τοῦ Ἱδρύματος «Appeal of Conscience» στὴν Νέα Ὑόρκη, παρευρέθη ἡ κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Συνέχεια

Διασυνδέσεις Ῥάικου καί μέ Λάτση;

Τὸ δημοσίευμα παλαιό, ἀλλὰ μόλις ὑπέπεσε ἐπὶ τῆ ἀντιλήψει μου.
Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρον ἀλλά, ὅσο κι ἐὰν θέλουμε νὰ τὸ στοιχειοθετήσουμε, ἀδυνατοῦμε, ἐφ΄ ὅσον ὁ πρῶτος δημοσιεύσας τὸ ἀπέσυρε. (Ἀρχικὴ πηγὴ «Λυκαβηττός».) Συνέχεια

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;

Ἔχω ἰσχυρισθεῖ πολλὲς φορὲς πὼς ὁ Λάτσης εἶναι «βιτρίνα» καὶ πὼς αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ  ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν …«μνημονιακὴ ὑποχρέωσιν» τοῦ χαρίσματος – ξεπουλήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ.
Καὶ οὐδόλως τυχαία εἶναι ἡ πολύωρος ἀναμονὴ τοῦ Ποῦτιν, ἀπὸ τὴν Μαριάννα, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τελικῶς νὰ συναντηθῇ μαζύ του  γιὰ μόλις δέκα λεπτά, τὴν στιγμὴ ποὺ στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἤδη παίζει σημαντικότατον ῥόλο τὸ βιτρίνα-ὄνομά τους ..

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;6 Συνέχεια

Γιαννίτσης παντὸς καιροῦ…

Μὲ ἔχει …ἐκπλήξει πάντως ἡ παρουσία του σὲ τόσα πολλὰ σημεῖα, τόσες πολλές …«διαφορετικές» στιγμές, σὲ τόσες διαφορετικές, φαινομενικῶς, κυβερνήσεις. Στὸ μΠατΣοΚ ἦταν κεντρικὸ πρόσωπο, στὶς οἰκουμενικὲς κυβερνήσεις ἀπαραίτητος καὶ στὸ Ποτάμι …λατρεμένος!!!
Πάντα ἀναγκαῖος ἀνεξαρτήτως κυβερνητικῶν σχημάτων καὶ πολιτικῶν «τάσεων». Κι αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια εἶναι πολὺ σημαντική, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιός, γιατί, πῶς καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους (πρόσωπα, συστήματα, πολίτευμα) κυβερνᾶ (πραγματικά) αὐτὸν τὸν τόπο. Στὴν πραγματικότητα ὀφείλουμε νὰ ξεκινήσουμε νὰ ἐρευνοῦμε τὰ ἐπὶ μέρους βήματα τῶν σημαντικῶν στυλοβατῶν αὐτοῦ τοῦ συστήματος μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέρα προσοχή, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς δὲν ξέρουμε, γιὰ νὰ ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς…

Εἰδικῶς ὅταν συζητᾶμε γιὰ …«ἐπενδύσεις», μέσῳ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ καὶ γιὰ «ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις» ποὺ ἔρχονται γιὰ νὰ μᾶς …ἀποτελειώσουν!!!
Συνέχεια

Βιτρίνα κι ὁ Λάτσης!!!

Τὸ «Ἑλληνικό» εἶναι ὅρος τοῦ ΔΝΤ, ποὺ ἐὰν δὲν ἔχῃ συμφέροντα κάποιος σχετιζόμενος μὲ τὸ ΔΝΤ, σκασίλα του μεγάλη…
Ὁ Λάτσης παραμένει, γιὰ τὴν διεθνῆ «ἐπενδυτικὴ κοινότητα», τῶν μεγαλοκαρχαριῶν τραπεζιτῶν, μία τρίχα ἀπὸ τὰ …ἀρχίδι@ τους!!!
Ὁ κάθε Λάτσης χρειάζεται ὡς βιτρίνα, ὡς Δούρειος Ἵππος, ὡς στόχος γιὰ τοὺς χαχόλους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν στοχοποιοῦνται οἱ πραγματικοὶ πλιατσικολόγοι. Ὅπως δῆλα δὴ κι ὁ Μελισσανίδης ἢ ὁ Μαρινάκης ἢ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος, ποὺ στὸ ὄνομά του ἐκδίδονται δάνεια ἑκατομμυρίων, πρὸ κειμένου νὰ μεταφερθῇ τὸ κόστος τῆς κάθε «ἐπενδύσεως» στὶς πλάτες τῶν λαῶν.

Βιτρίνα κι ὁ Λάτσης!!!2 Συνέχεια