Χορτᾶτοι καὶ νηστικοί…

Πεταμένες ἑκατοντάδες μερίδες μουσακᾶ καὶ παναρισμένου φιλέτου, ἀπὸ τοὺς μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους «πρόσφυγες», ἐπειδὴ ἀμφέβαλαν πὼς ἴσως δὲν ἦσαν «χαλάλ» (δηλαδὴ ἴσως νὰ μὴν πληροῦσαν τὶς προδιαγραφὲς τοῦ Κορανίου), τὴν ὥρα ποὺ χιλιάδες νηστικοὶ συμπολῖτες μας πεινοῦν καὶ δὲν ἔχουν νὰ πάρουν φαγητὸ στὰ παιδιά τους.

Χορτᾶτοι καὶ νηστικοί... Συνέχεια