Ὑπάρχει διότι ἔχει χρονικὸ ὅριον

Τὸ δρεπάνι εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σύμβολα τοῦ Χρόνου, καὶ πιὸ συγκεκριμένα τοῦ τέλους του. Κάθε τὶ ποὺ ὑπάρχει ἔχει τὸν χρόνο του, αὐτὸν ποὺ τοῦ ἔχει κατανεμηθῆ, καὶ τὸ τέλος τοῦ χρόνου του σημαίνει τὸ τέλος τῆς ὑπάρξεώς του.

Συνέχεια

Γιατί μᾶς λέν πώς συμβαίνει …«τῆς Βενεζουέλας»;

Ὁ Μαδοῦρο συνέτριψε τοὺς ἀντιπάλους του στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς στὴν Βενεζουέλα.
Οἱ «ἀντίπαλοι», εἶπαν ὅτι θὰ ἀνεγνώριζαν ἐκλογὲς μόνον ἐὰν …ἀνεδεικνύοντο οἱ ἴδιοι νικητές!

Ἔχετε ἀκόμη ἐρωτήματα γιατί γίνεται τῆς «Βενεζουέλας» ἀπό τούς ἐγκαθέτους πληροφοριοδότες τῶν ΗΠΑ στήν χώρα μας πού ἔχουν διεισδύσῃ σέ ἀνθελληνικές καὶ κομματολάγνες ὁμάδες παραδοσιακά ἀφελῶν δεξιῶν, καί ἔχουν περάσῃ μηνύματα ὅτι ὅλα ἐκεῖ ὀφείλονται στήν ἀνεπάρκεια τοῦ ἀριστεροῦ κυβερνῶντος σχήατος…;

Συνέχεια

Ὑποσχέσεις κι ἄλλες ταπεινωτικὲς συνθηκολογήσεις

Ἡ ἀπόλυτος ταπείνωσις…

«Γιὰ ἰδὲς καιρὸ ποὺ διάλεξε
ὁ Χάρος νὰ μὲ πάρῃ,
τώρα ποὺ ἀνθίζουν τὰ κλαδιὰ
καὶ βγάζει ἡ γῆ χορτάρι…»
Συνέχεια

Θὰ δοῦμε τώρα πιὰ τὸ πραγματικὸ Δ΄ Ῥάιχ…

Πόσο σίγουροι μποροῦμε νά εἴμαστε ἀλήθεια ὅτι ὁ γερμανικῆς καταγωγῆς Τρᾶμπ ἐκήρυξε πραγματικά τόν πόλεμο στήν Γερμανία;
Τώρα πού οἱ «ἀπειλές» του γιά μεγαλυτέρα συνεισφορά στίς στρατιωτικές δαπάνες ἀποδεικνύονται πώς ἦταν ἦταν θεῖο δῶρο γιά τήν Γερμανία;
Τώρα πού, μὲ τὴν Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων σὲ ἐξέλιξη καὶ τὴν ἀπόσυρση τῆς Γερμανίας ἀπό τίς ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στὰ  ἀδύνατα μέλη τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, μπορεῖ πλέον νὰ προχωρήσῃ ἀπερίσπαστος στὸν κυρίως στόχο της. Νὰ προχωρήσῃ δηλαδὴ δυναμικὰ στὴν κούρσα τῶν ἐξοπλισμῶν, νὰ στήσῃ ξανὰ τὸν μεγάλο της στρατό, ὥστὲ νὰ μπορῇ νὰ παίξῃ τὸν παγκόσμιο ἐπιθετικὸ ῥόλο της, στὰ διεθνῆ δρώμενα.
Συνέχεια

Ψιλὰ γράμματα …ἀντικαπνιστικοῦ!!!

Κάτι ἀπὸ τὰ ψιλὰ γράμματα τῶν εἰδήσεων: Ὁ we-the-people πολὺς Ὀμπάμα ὑπέγραψε λίγο πρὶν τὸ τέλος τῆς θητείας του τὴν καθολικὴ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος μέσα στὰ σπίτια ὅλων ὅσων ἐνοικιάζουν διαμερίσματα, τὰ ὁποία ἀνήκουν στὸ δημόσιο!

Συνέχεια

Φυλακισμένες (καὶ μόνον) γυναῖκες…

Ὅταν ὁμιλοῦν γιὰ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ἐννοοῦν μίαν κοινωνία μὲ φυλακισμένες τὶς γυναῖκες. Διότι οἱ διεθνιστὲς (μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Ἕλληνες ἀριστεροὶ) σκοπεύουν νὰ περιορίσουν τὰ δικαιώματα τῶν γυνακῶν γιὰ τὴν «προστασία των», ἀπὸ τὶς βάρβαρες ἰδεοληψίες καὶ τάσεις τῶν μουσουλμάνων. Συνέχεια