Ψιλὰ γράμματα …ἀντικαπνιστικοῦ!!!

Κάτι ἀπὸ τὰ ψιλὰ γράμματα τῶν εἰδήσεων: Ὁ we-the-people πολὺς Ὀμπάμα ὑπέγραψε λίγο πρὶν τὸ τέλος τῆς θητείας του τὴν καθολικὴ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος μέσα στὰ σπίτια ὅλων ὅσων ἐνοικιάζουν διαμερίσματα, τὰ ὁποία ἀνήκουν στὸ δημόσιο!

Ban The Smoking Ban

Αὐτὸ σημαίνει ἐπίσης ὅτι γι’ αὐτὸ τὸ παντελῶς ἀσήμαντο πραγματάκι, τὸ κάπνισμα, οἱ «παραβάτες» ἔνοικοι θὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια ποὺ ἐνοικιάζουν! Καὶ δεδομένου ὅτι τὰ δημόσια διαμερίσματα ἔχουν χαμηλότερο ἐνοίκιο καὶ ἀπευθύνονται σὲ χαμηλοτέρων εἰσοδημάτων ἀνθρώπους, πρακτικὰ σημαίνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ καὶ οἱ οἰκογένειές τους θὰ μείνουν ἄστεγοι!
Κάτι ποὺ διόλου δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς πονοψύχους κτλ. γουί-δὲ-πίπλ….

Ἄλλωστε ἡ τακτικὴ ἔχει δοκιμασθεῖ ξανά: ὁ Τόνυ Μπλαῖρ ἀκριβῶς λίγες ἡμέρες πρὶν ἀποσυρθῇ ὑπέγραψε τὴν καθολικὴ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος στὴν Βρεταννία, τὸ 2007. Ἡ γενικὴ δυσαράσκεια φυσικὰ ἔσκασε κάπως ἀργότερα, στὰ μοῦτρα τῶν Συντηρητικῶν καὶ τοῦ Κάμερον.
Kάτι ποὺ πολὺ πιθανὸν νὰ συμβῇ καὶ στὸν Τράμπ…

Φρούριον

 

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply