Ὅταν ὁ Ὀδυσσεὺς φθάνῃ στὴν Ἰθάκη…

 Ἐνδιαφέρουσα ὀπτική, ἐὰν ἐξαιρέσουμε φυσικὰ τὰ μὴ ὅμοια στοιχεῖα.
Ἡ Ὀδύσσεια ἀναφέρεται σὲ πρόσωπα κι ὄχι σὲ ὁμάδες.
Ἡ μνηστηροφονία εἶναι σαφῶς μία καλὴ εὐκαιρία νὰ  συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ ἔνας, ἐπεὶ δὴ ἐκπροσωπεῖ τὸ Δίκαιον καὶ τὸ Ἠθικόν, δύναται νὰ ἐπιτύχῃ τὰ «παράλογα»!
Κι ἐὰν σήμερα φαντάζῃ παράλογον τὸ γεγονὸς τῆς ἀνατροπῆς τῶν κρατούντων, τότε καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀνατρέξουμε καὶ στὸ σπήλαιον τοῦ Κύκλωπος Πολυφήμου, πρὸ κειμένου νὰ δοῦμε κάτι ἀκόμη πιὸ …παράλογον!

Συνέχεια

Πρόσκλησις-βιβλιοπαρουσίασις.

Πρόσκλησις-βιβλιοπαρουσίασις. Δημήτρης ΜιχαλόπουλοςΤὴν Κυριακὴ 29 Ἀπριλίου, στὴν Παλαιὰ Βουλή, γίνεται μία πάρα πολὺ ἐνδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίασις. (Τὸ βιβλίο ἤδη τὸ προτείνουμε ἀπὸ τὴν ἀρχική μας σελίδα.)
Συνέχεια