Κι ἐμεῖς μικροὶ θεοί…

Τοῦτος ὁ παράδεισος, Ἑλλάδα, ζωγραφιὰ μοναδική…
Κι ἐμεῖς μικροὶ θεοὶ τῆς δημιουργίας ἢ τῆς καταστροφῆς… Συνέχεια

Ἀκόμη χαμογελᾶτε…

Ἡ τσίκνα ἔχει ἀνέβει ψηλὰ στὸν οὐρανό, μὲ τὴν μορφὴ ἀραιᾶς νεφώσεως.
Τὸ κέφι φαίνεται νὰ διατηρῇ τὴν δυναμική του…
Τὸ Σαββατοκύριακο πρὸ τῶν πυλῶν… Συνέχεια

Καὶ παρὰ τὶς ἀναποδιὲς πάλι ὄρθια στέκομαι…

Ἄλλως τε…
…Ὅ,τι δὲν μὲ σκοτώνει μὲ δυναμώνει!!!

Οἱ συνθῆκες διαβιώσεως σαφῶς καὶ δυσκολεύουν καθημερινῶς…
Μὰ ἡ  ἐπιτυχία δὲν εἶναι στὸ νὰ καταφέρνουμε νὰ ξεπερνοῦμε τὶς δυσκολίες, δύσθυμοι καὶ φοβισμένοι…
Ἡ ἐπιτυχία εἶναι στὸ ὅ,τι οὔτως ἤ ἄλλως, μὲ ἤ χωρὶς δυσκολίες, καταφέρνουμε νὰ στεκόμαστε ὄρθιοι καὶ κυρίως νὰ …χαμογελᾶμε!!!

Αὐτὴ ἡ ἐκπληκτικὴ γκριμάτσα, ποὺ λέγεται χαμόγελον, καὶ ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε  ἀρχικῶς στοὺς ἑαυτο Συνέχεια

Ἐὰν ξεμείνουμε ἀπὸ …σέλα…

Κάτι γιὰ νὰ γελάσουμε…
Διότι τὸ γέλιο ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ζωή μας…
Κι ἐμεῖς σιγὰ σιγὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε τὰ ἀστεῖα καὶ πάλι, μαζὺ μὲ τὰ εὐχάριστα… Συνέχεια

Ἔχεις πράγματι πολλὲς ἐπιλογές…

Ἔχεις πολλὲς ἐπιλογὲς γιὰ τὴν ζωή σου, πέραν ἀπὸ τὴν ἁπλῆ ἐπιβίωση.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ θρηνήσῃς γιὰ ὅ,τι δὲν πῆρες, ἐνῶ τὸ χρειαζόσουν καὶ γιὰ ὅ,τι σοῦ ἔδωσαν χωρὶς νὰ τὸ θέλῃς.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ καθορίζῃς καὶ νὰ ἀκολουθῇς τὶς δικές σου ἀξίες καὶ τοὺς δικούς σου κανόνες. Συνέχεια

Λέγοντας ἕνα ἀπὸ καρδιᾶς «καλημέρα»…

…ἀλλάζει ὅλη ἡ ἡμέρα μας.
Ἀλλάζουμε ἐμεῖς… χαμογελᾶμε στοὺς ἑαυτούς μας…
Χαμογελᾶμε στὸν κόσμο…
…κι ὁ κόσμος μᾶς τὸ ἀνταποδίδει… Συνέχεια