Λέγοντας ἕνα ἀπὸ καρδιᾶς «καλημέρα»…

…ἀλλάζει ὅλη ἡ ἡμέρα μας.
Ἀλλάζουμε ἐμεῖς… χαμογελᾶμε στοὺς ἑαυτούς μας…
Χαμογελᾶμε στὸν κόσμο…
…κι ὁ κόσμος μᾶς τὸ ἀνταποδίδει… Συνέχεια

Μὰ πιὸ πολὺ χρειάζονται ἕνα ζεστὸ χαμόγελο ἐκεῖνοι ποὺ …ξέχασαν νὰ χαμογελοῦν!!!

Μὰ πιὸ πολὺ χρειάζονται ἕνα ζεστὸ χαμόγελο ἐκεῖνοι ποὺ ...ξέχασαν νὰ χαμογελοῦν!!!Ἴσως ἐσύ, ἐγώ, κάποιοι ἀκόμη νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς καταστάσεις ποὺ μᾶς παιδεύουν μὲ μεγαλυτέρα αἰσιοδοξία. Ἴσως νὰ ἔχουμε τὸ κουράγιο νὰ χαμογελάσουμε μέσα στὰ δύσκολα καὶ νὰ πάρουμε δυνάμεις ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μας.
Ἴσως πάλι νὰ μποροῦμε, μὲ τὸ δικό μας χαμόγελο, νὰ στηρίξουμε, ἐν γνώσει μας ἤ ἐν ἀγνοίᾳ μας, κάποιους ἄλλους, ποὺ ξέχασαν, ἤ ποὺ δὲν ἀντέχουν πλέον νὰ χαμογελοῦν. Συνέχεια

Χαμόγελα πραγματικὰ

Κι ὄχι πλαστά.

Χαμόγελα εἰλικρινά…
…κι ὄχι ἐξαγορασμένα… Συνέχεια

Ἄς διώξουμε τὴν βροχή…

Ἀνάμεικτα συναισθήματα: ἀπὸ τὴν μία μεριὰ ἡ στυγνὴ καὶ δυσαρέστη πραγματικότητα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ κορύφωση τῆς καρναβαλικὴς διαθέσεως, ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ εὐχάριστα διαλείμματα τῆς καθημερινότητας. Συνέχεια

Ξεχάσαμε ἕνα …μνημόσυνον!!!

Συλλυπητήρια σύντροφε…

Συνέχεια

Χρωστᾶμε μίαν «καλὴ νύκτα» στὰ Σκόπια

Добра ноќ skopje (Καλὴ νύκτα Σκόπια)

Συνέχεια