Ἡ Εὐτυχία.

Ἡ Εὐτυχία.Ἡ λέξις «εὐτυχία», κατὰ τὸν Δημητράκο, σημαίνει καλὴ τύχη, εὐδαιμονία, εὐημερία, ἐπιτυχία…
Δῆλα δὴ στὴν οὐσία ἡ εὐτυχία εἶναι κάτι ποὺ θὰ μᾶς συμβῆ ΕΑΝ κι ἐφ΄ ὅσον συλλειτουργήσουν οἱ παράγοντες Τύχη, Δαίμων καὶ ΚΥΡΙΩΣ ἱκανότης τοῦ ἀτόμου νὰ …ἀναγνωρίσῃ πὼς ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἡ …τύχη κι ὁ Δαίμων τοῦ …χαμογελοῦν. Συνέχεια