Σοῦ ζητῶ νὰ χαμογελᾷς…

Ὄχι διότι ὅλα εἶναι ὄμορφα…
Ὄχι διότι ὑπάρχουν καλὲς προοπτικές…
Ὄχι διότι ἔχω ἐλπίδες νὰ σοῦ μοιράσῳ…
Ὄχι διότι κάτι, ἀπὸ τὰ ὅσα σοῦ ἔταξαν, θὰ φτιάξη…
Ὄχι διότι κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς …«κυβερνοῦν» λέει ἀλήθεια…
Ὄχι διότι μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κομβίου θὰ βελτιωθοῦν τὰ πάντα… Συνέχεια

ΧΑΜΟΓΕΛΑΜΕ, εἶναι γιὰ τὸ ΚΑΛΟ ὅλων μας!!!

ΧΑΜΟΓΕΛΑΜΕ, εἶναι γιὰ τὸ ΚΑΛΟ ὅλων μας!!!Αὐξάνονται, λέει, οἱ καταθλίψεις.
Ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία πλέον στὸ 10-12% τοῦ συνόλου της εἶναι καταθλιπτική… Ἔμ, λογικό…
Ὅλοι κάτι περιμένουμε, μὰ ἀργεῖ… Κι ὅσο ἀργεῖ, τόσο ἡ κατάθλιψις καταλαμβάνει μεγαλυτέρα ἔκτασιν… Συνέχεια

Ἀκόμη κι ὅταν ΔΕΝ ὑπάρχῃ λόγος, ἔχουμε λόγο νὰ χαμογελᾶμε..

Ἀκόμη κι ὅταν ΔΕΝ ὑπάρχῃ λόγος, ἔχουμε λόγο νὰ χαμογελᾶμε..Ἔχουμε τὴν ζωή μας…
Τὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ τὸ χάδι τοῦ Ἡλίου…
Τὶς σκιὲς ποὺ ἀφήνει ἡ Σελήνη καὶ τὴν λάμψιν τῶν ἀστεριῶν…
Τοὺς ἤχους τῶν πουλιῶν καὶ τὰ γέλια τῶν παιδιῶν…
Τὴν θάλασσά μας καὶ τὸν οὐρανό μας…
Τοὺς φίλους μας καὶ τοὺς ἀγαπημένους μας… Συνέχεια

Νὰ τοὺς ὑποδεχθῇς μὲ χαμόγελο…

Νὰ τοὺς ὑποδεχθῇς μὲ χαμόγελο...Νὰ κάνῃς τοὺς φίλους σου νὰ νοιώσουν ὅτι ἀξίζουν πραγματικά.
Νὰ σκeφθῇς τὴν καλλίτερη ἐκδοχὴ τῶν πραγμάτων καὶ νὰ δουλέψῃς γι’ αὐτήν.
Νὰ τοὺς ὑποδεχθῇς ὅλους μὲ ἔνα χαμόγελο. Συνέχεια

Καλὸν μῆνα Ἀπρίλιο νὰ ἔχουμε!

Καλὸν μῆνα Ἀπρίλιο νὰ ἔχουμε!Σὲ πεῖσμα τῶν θερμοκρασιῶν, τῶν κοινωνικῶν φαινομένων καὶ ἴσως τῆς καταθλίψεως, ὁ Ἀπρίλιος μᾶς ἔφθασε.
Κι ὅταν ὁ Ἀπρίλιος κτυπᾷ τὴν πόρτα μας, θέλουμε δὲν θέλουμε, κτυπᾶ τὴν πόρτα μας καὶ τὸ περισσότερο φῶς.
Ἡ ἄνοιξις εἶναι ἐδῶ, ἡμερολογιακῶς καὶ μᾶς χαμογελᾶ…
Κι ἐμεῖς ἀρκεῖ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ τὴν …ἀπολαύσουμε! Συνέχεια

Ἄς …χαμογελάσουμε!

Νέα ἡμέρα, μὲ τὸν ἤλιο νὰ χαμογελᾷ!!!!
Ἄς χαμογελάσουμε καὶ ἐμεῖς!!!!!!!!!!!!!!!!!! Συνέχεια