Τὸ ἔγκλημα στὶς Σκουριές συνεχίζεται…

Κι ΟΛΟΙ ἔχουν βάλει ἀπὸ ἕνα …χεράκι!

Τὸ ἔγκλημα στὶς Σκουριές συνεχίζεται... Συνέχεια

Ἕνα τοξικὸ ἀτύχημα ποὺ …«τυχαίως» μάθαμε!!!


Ἡ χρήσις καὶ ἡ κατάχρησις τῶν «δικαιωμάτων» μίας ἑταιρείας ποὺ ἀσυδοτεῖ εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῶν κατοίκων εἶναι δεδομένη γιὰ τὶς ἐποχές μας. Βλέπετε, στὴν Χαλκιδική, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν χώρα, ὁ μόνος νόμος ποὺ ἰσχύει εἶναι ὁ νόμος τοῦ …(φαινομενικῶς) ἰσχυροῦ. Συνέχεια

«Θὰ σᾶς προτιμήσουμε! Θὰ ἀγοράζουμε μόνον τὸν δικό σας χρυσό»!!!

«Θὰ σᾶς προτιμήσουμε! Θὰ ἀγοράζουμε μόνον τὸν δικό σας χρυσό»!!!Ἔλεγε (περίπου) ὁ ἀνεγκέφαλος τῶν ΜΑΤ ποὺ ἐκλήθῃ γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν «ἐπένδυσι» τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν. Θὰ ἤθελα ὅμως πράγματι νὰ τὸν δῶ σὲ λίγο καιρό, τότε ποὺ θὰ βογκᾶ ἀπὸ τὴν ἀσιτία, μὲ τὶ θὰ ἀγοράζῃ τὸν χρυσό. Μέ τό ψωμί πού δέν θά ἔχῃ ἤ μέ τό κρεβάτι πού ἐπίσης δέν θά ἔχῃ

Γεμίσαμε πανηλιθίους, ὑβριστές, ἀνωμάλους, παρανοϊκους, καλαμοκαβαλημένους καὶ ντοπαρισμένους.
Τόσο πολὺ γεμίσαμε ποὺ τώρα πιὰ θεωρῶ πὼς μόνον ἐὰν πιάσουμε τὴν μάνικα θὰ καταφέρουμε νὰ Συνέχεια

Μὰ σημαντικότερον ὅλων εἶναι νὰ προστατεθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς El Dorado!!!

Γιατί ὑπάρχει ἡ ἀστυνομία; Γιά νά μᾶς προστατεύῃ ἀπό τήν ἐγκληματικότητα;
Χά!
Λᾶθος καταλάβατε!
Ὑπάρχει γιὰ νὰ προστατεύῃ τὰ συμφέροντα τῆς El Dorado!!! Κι ὄχι μόνον φυσικά!
Ὑπάρχει γιὰ νὰ προσταεύῃ τὰ κουδουνισμένα ἀπὸ τὴν ὀργή μας.
Ὑπάρχει ἐπίσης γιὰ νὰ προστατεύῃ τοὺς ἐργολάβους τῶν ΧΥΤΑ ἀπὸ τὴν προσπάθειά μας νὰ διασφαλίσουμε τὴν ἐπιβίωσίν μας καὶ τῶν παιδιῶν μας!!!

Συνέχεια

Πλάκωσε ἡ πολλὴ μεγάλη «ἀνάπτυξις» στὴν Χαλκιδική!

Ἤθελα νὰ ἤξερα ἕνα πρᾶγμα μωρὲ πανηλίθιοι…
Αὐτό εἶναι τό κατούρημα στό ὁποῖον ἀναφερόταν ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑλληνικός χρυσός;
Πολὺ ὡραῖο κατούρημα βρέ…
Τὴν ξέχεσες τὴν θάλασσα… Ἄλλην φορὰ νὰ μὴν κυκλοφορῇς μὲ διάῤῥοια.

Ὅσο γιὰ τοὺς κουδουνισμένους… Αὐτοὺς ντέ, μὲ τὴν «ἀνάπτυξί τους»…
Συνέχεια

Σέ ψευδομάρτυρες ἀστυνομικούς βασίζεται τό κατηγορητήριον κατά τῶν Ἱερισσιωτῶν;

Νὰ σᾶς πῶ…
Ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺ διάβασα τὴν εἴδησι στὰ μέσα προπαγάνδας τοῦ ΔΟΛου, καθῶς καὶ τὰ ὅμοιά τους, παρετήρησα πὼς οἱ ἐγκληματίες ἄφησαν διαπιστευτήρια. Τοὐλάχιστον αὐτὸ διάβαζα καὶ ξαναδιάβαζα.
Ἀν τὶ λοιπὸν νὰ λάβουν τὰ διαπιστευτήρια οἱ ἀστυνομικοί, τὰ ὁποῖα, ἐὰν δὲν κάνω λᾶθος, στὴν νομικὴ γλῶσσα μεταφράσσονται ὡς ἐνδείξεις, ἤ ἀκόμη κι ἀποδείξεις, ξεκίνησε ἔρευνες στὰ τυφλά, ἀνακρίσεις, ἀκόμη καὶ παιδιῶν μικρῶν, ἐκφοβισμούς, βίαιες ἐπιθέσεις, ἀκόμη κι …ἀντισυγκεντρώσεις. (Κάτι σὰν τοῦ ἰντυμίντια Συνέχεια