Αὔξησις ἀλουμινίου στὸν ἐγκέφαλο ἀπὸ τὰ προϊόντα φθορίου ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν ΟΛΟΥΣ στὸ Alzheimer!!!

Σε πείραμα κατά το οποίο χορηγήθηκαν σε δύο ομάδες ποντικών δύο διαφορετικές ενώσεις του Φθορίου (η μία ήταν το Φθοριούχο Νάτριο, που υπάρχει στις οδοντόκρεμες) παρατηρήθηκε ότι ΚΑΙ στις δύο ομάδες των πειραματόζωων αυξήθηκε η συγκέντρωση του Αλουμινίου στον εγκέφαλο.
Δηλαδή, παρόλο που η μία χημική ένωση (NaF) δεν περιείχε Αλουμίνιο όπως η άλλη (ΑlF3), εν τούτοις αύξησε και διευκόλυνε ΕΞΙΣΟΥ την συγκέντρωση του Αλουμινίου στο εγκέφαλο των πειραματόζωων.
Με λίγα λόγια το Φθόριο αυξάνει τις ποσότητες του Αλουμινίου στον εγκέφαλό μας, που σε διαφορετική περίπτωση ο οργανισμός μας θα είχε αποβάλει. Συνέχεια

Περισσότερο νερὸ γιὰ καλλιτέρα ὑγεία καὶ περισσότερη νεότητα!!!

Κι ὅμως, τὸ γνωρίζουμε.
Τοὐλάχιστον τρία λίτρα ὕδατος ἡμερησίως προλαμβάνουν πολλὲς ἀσθένειες καὶ βελτιώνουν τὴν κλινικὴ εἰκόνα τοῦ ὀργανισμοῦ.
Ἀφῆστε δὲ τὴν ἀνανέωσι…
Ποῦ τήν βάζετε αὐτήν; Συνέχεια

Γιατί τό νερό μας μετατρέπεται σέ δήμιό μας;

Γιατί;
Αὐτοί πού ὑποτίθεται πώς κόπτονται γιά τό περιβάλλον, γιατί δέν θέτουν αὐστηρότερα κριτήρια σέ κάθε βιομηχανία, σέ κάθε δραστηριότητα ἀνθρώπινο καί μή;
Γιατί ἔχουν ἐπιτρέψει νά διεισδύσουν τόσα δηλητήρια σέ ἕνα πρωταρχικό κι ἀναγκαῖο γιά τήν ζωή στοιχεῖο;
Τούς ξέφυγε; Ἤ ἐπίτηδες τό προκάλεσαν;
Συνέχεια

Ὁ μπλὲ χρυσὸς καὶ ἡ Παγκόσμιος Οἰκονομικὴ Δικτατορία.

Νερό!
Τὸ νερό μας!
Ἡ ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ κάθε ζωντανοῦ ὄντος ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Νερό! Τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῆς Ὑπάρξεώς μας!
Κι ὅμως…
Κάποιοι, ἀπολύτως παρανοϊκοί, θεωροῦν πὼς τὸ νερὸ εἶναι εἶδος ἐμπορίας καὶ μέσον κερδοσκοπίας ἢ ἀκόμη καὶ πλουτισμοῦ.
Συνέχεια

Καθαρὸ νερό, δίχως ἀρσενικό!

 

Τὸ ἀρσενικό, παραλόγως, ἔχει μπῇ γιὰ τὰ καλὰ στὴν ζωή μας καὶ κυρίως στὸν ἀέρα καὶ στὸ νερό μας. Ἐφ΄ ὅσον ὅμως εἰσῆλθε στὰ ὕδατα ἦταν φυσικὸν ἐπόμενον νὰ εἰσέλθῃ καὶ στὴν τροφική μας ἁλυσίδα. Σήμερα λοιπόν, δίχως νὰ μᾶς ἐνημερώνουν φυσικὰ γιὰ τὰ αἴτια, τίποτα γύρω μας δὲν ὑπάρχει, ποὺ νὰ τρώγεται, καὶ νὰ μὴν περιέχῃ ἀρσενικό. 

Συνέχεια

Ἡ συνταγὴ τῆς ὑγίειας ποὺ λέγεται νερό!

Νερό, τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῆς ζωῆς.
Τὸ 78% τοῦ σώματός μας ἀποτελεῖται ἀπὸ νερό.
Ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἁπλῶς πρέπει νὰ παρατηρήσουμε μόνον. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐὰν δὲν ἀναπληρώνουμε τὰ ἀποθέματα ὕδατος στὸ σῶμα μας, πολὺ μεθοδικά, τότε κινδυνεύουμε ἀπὸ πάρα πολλά. Εἶτε αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία ἁπλῇ ἀφυδάτωσις εἶτε ἀκόμη καὶ δεκάδες ἄλλα προβλήματα, τὰ ὁποία δύσκολα ἡ σύγχρονος ἰατρικὴ τὰ συνδέει μαζύ τους.

Ὕδωρ νεαρὸν λοιπὸν ἤ νερό. Τὸ μεγάλο μυστήριον.

Συνέχεια