Ἡ Deutsche Telekocom, ὁ ΟΤΕ καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας!

Λυπᾶμαι πολύ γιὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν Πατρίδα μας. Ὅλα πωλοῦνται! Ὅλα! Ἀκόμη καὶ ἡ ἰστορία, καὶ ἡ γλώσσα, καὶ οἱ συνειδήσεις!

Οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ ΟΤΕ σήμερα καταγγέλλουν τὴν νέα προσπάθεια ξεπουλήματος, τοῦ ὅσου, ΟΤΕ παραμένει ἀκόμη σὲ Ἑλληνικά χέρια. Ἐπίσης ὅμως καταγγέλλει καὶ τὶς μεθοδεύσεις τῆς Deutsche Telekocom κατὰ τῆς Μακεδονίας μας!

Συνέχεια