Ἡ Deutsche Telekocom, ὁ ΟΤΕ καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας!

Λυπᾶμαι πολύ γιὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν Πατρίδα μας. Ὅλα πωλοῦνται! Ὅλα! Ἀκόμη καὶ ἡ ἰστορία, καὶ ἡ γλώσσα, καὶ οἱ συνειδήσεις!

Οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ ΟΤΕ σήμερα καταγγέλλουν τὴν νέα προσπάθεια ξεπουλήματος, τοῦ ὅσου, ΟΤΕ παραμένει ἀκόμη σὲ Ἑλληνικά χέρια. Ἐπίσης ὅμως καταγγέλλει καὶ τὶς μεθοδεύσεις τῆς Deutsche Telekocom κατὰ τῆς Μακεδονίας μας!

Ὅμως μεθοδεύσεις κατὰ τῆς Μακεδονίας, αὐτομάτως μεταφράζονται σὲ μεθοδεύσεις κατὰ Ἑλλάδος κι Ἑλληνικοῦ Ἔθνους! 

Ἐπίσημος καταγγελία πλέον ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους τοῦ ΟΤΕ! 

Θὰ ὑπάρξῃ ἀπάντησις κι ἀντιμετώπισις ἀπὸ τοὺς ἔχοντες ἁρμοδιότητες, ἢ πάλι στὰ μουλωχτὰ θὰ τὰ κάνουν ὅλα;

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἡ Deutsche Telekocom, ὁ ΟΤΕ καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας!

Leave a Reply