Γεμίσαμε …ἀθῴους!!! (β)

Ὡς γνωστόν, στὴν χώρα ποὺ βασιλεύει ἡ συμμορία τοῦ Τιποτιστᾶν, μετὰ ἀπὸ κάθε ἔγκλημα, ἀνεξαρτήτως ὔψους καὶ ἐκτάσεως, ἐμεῖς γεμίζουμε μὲ …ἀθῴους!!! Συνέχεια

Ψηφίζοντας ὑπὲρ τῆς …Monsanto!!!

204 εὐρωβουλευτὲς Lobby-ισθηκαν εὐσχήμως,
γιὰ να ψηφίσουν «Monsanto», χωρὶς δεύτερη σκέψη-
κι ἐνάντια στὴν ὑγεία αὐτῶν ποὺ τοὺς ἐξέλεξαν… Συνέχεια