Ψευδόμενοι πολιτικάντηδες ἐξαπλώνουν τὸν ἐποικισμὸ σὲ ὅλην τὴν χώρα!!!

Ἡ ἀνικανότης καὶ ἡ κοροϊδία μὲ …ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα!!!!

Οὔτε 40 ἡμέρες ἐπέρασαν ἀπὸ τὸ πρῶτο ΚΥΣΕΑ καὶ εἴχαμε αὔξηση στὰ νησιὰ περίπου κατὰ 30%. Συνέχεια

Οἱ κουδουνίστρες ξανακτυποῦν!

Τώρα ἔχω ἄδικο; Εἶσθε ἢ δὲν εἶσθε κουδουνισμένες καί θορυβοῦσες κουδουνίστρες; Τὴν μία «συμμετέχουμε» στὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῆς Λιβύης καὶ τὴν ἄλλην δὲν συμμετέχουμε…. Βέβαια, καλῶς κάνατε… Ἀκόμη καὶ δικά σας στελέχη εἶχαν ἐνστάσεις γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἀπόφασι…

Τὸ 70-80% ὅσων καταγράψατε, ἐναντιώνονταν στὴν ἀπόφασι. Βλέπεις, τὸ ἄδικο δὲν τὸ θέλει κανεῖς… «Ποῦ νὰ πᾶς νὰ βάψῃς τὰ χέρια σου μὲ αἷμα;», Σκέπτεται ὁ μέσος Ἕλλην… Καὶ μάλιστα ἀδίκως…  Νὰ εἴχαμε πόλεμο, νὰ πᾶμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ δίκαιά μας.. Ἀλλὰ νὰ γίνουμε εἰσβολεῖς; Ἐμεῖς; Οἱ Ἕλληνες; Νὰ πολεμήσουμε κάποιον ποὺ δὲν μᾶς ἐπείραξε; Ποὺ δὲν μᾶς ἔφταιξε σὲ ὅ,τι δήποτε;
Συνέχεια