Ψευδόμενοι πολιτικάντηδες ἐξαπλώνουν τὸν ἐποικισμὸ σὲ ὅλην τὴν χώρα!!!

Ἡ ἀνικανότης καὶ ἡ κοροϊδία μὲ …ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα!!!!

Οὔτε 40 ἡμέρες ἐπέρασαν ἀπὸ τὸ πρῶτο ΚΥΣΕΑ καὶ εἴχαμε αὔξηση στὰ νησιὰ περίπου κατὰ 30%.

Φαντασθεῖτε νὰ μὴν ἔπαιρναν καὶ μέτρα!!!

Ἀκοῦτε κύριε Περιφερειάρχα;;;
Τὶκ τάκ…

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ξεκίνησαν ἤδη ἐργασίες …ἐπεκτάσεως τῶν δομῶν στὴν Μόρια, ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο.: 

Χωματουργικὲς ἐργασίες καὶ ἐξαφάνισις ξερολιθιῶν σὲ ἐλαιοκτήματα Μοριανῶν, ποὺ μόλις ἐνοικιάσθησκαν σὲ ΜΚΟ γιὰ μία ἀκόμη παράνομη ἐπέκταση τοῦ ΚΥΤ μέσα στὸν ἐλαιώνα.

Κατὰ τὰ ἄλλα στὸ χωριὸ θὰ ἑορτάσουμε ἐθνικὴ ἐπέτειο σὲ λίγες ἡμέρες…
Τρομάρα μας…

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

 

(Visited 163 times, 1 visits today)
One thought on “Ψευδόμενοι πολιτικάντηδες ἐξαπλώνουν τὸν ἐποικισμὸ σὲ ὅλην τὴν χώρα!!!

Leave a Reply