Θά καταδικάση ὁ ΟΗΕ τήν Τουρκία;

Περιμένουμε ἀπὸ τὸν ΟΗΕ νὰ καταδικάσῃ τὴν Τουρκία.
Τόσο ἠλίθιοι πιά.

ΟΗΕ:

  • Ἔχει χαρακτηρίση, οὐκ ὀλίγες φορές, δημοκρατικὰ ἐκλεγμένους ἡγέτες ὡς δικτάτορες, μόνον καὶ μόνο γιὰ νὰ δώσῃ ἄλλοθι στὴν ἀνατροπή τους.
  • Ἔχει κλείση τὰ μάτια του, οὐκ ὀλίγες φορές, σὲ ὁλοφάνερα ἐγκλήματα πολέμου μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ γίνονταν καὶ γίνονται ἀπὸ Ἰσραηλινοὺς καὶ Ἀμερικανούς.
  • Ἔχει κάνη τὰ στραβὰ μάτια σὲ δικτάτορες τοῦ αἰχίστου εἴδους, οἱ ὁποῖοι ἐξόντωσαν χιλιάδες ἀντιφρονούντων.
  • Ἔχει χρησιμοποιηθῆ καὶ ἀκόμη χρησιμοποιεῖται, ὡς δούρειος ἵππος γιὰ συλλογὴ πληροφοριῶν, μέσῳ τῶν δῆθεν κυονκράνων, μὲ σκοπὸ τὴν μετέπειτα εἰσβολὴ (Κύπρος Ἀττίλας 2, Ἰράκ, Σερβία κλπ.).
  • Ἔχει ἀποκρύψη ἐγκλήματα μελῶν του, βιασμοὺς ἀνηλίκων σὲ ἐμπόλεμες περιοχές, κλοπὲς ἀρχαιοτήτων κὸκ.
  • Εἶναι μπροστάρης στὸν ἐποικισμὸ τῆς Εὐρπωης μὲ ΛΑΘΡΟ…
  • καὶ τόσα μὰ τόσα ἄλλα…

…ποὺ .μία ζωὴ δὲν θὰ μᾶς ἔφθανε γιὰ νὰ καταγράψουμε.

Β. Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply