Θά καταδικάση ὁ ΟΗΕ τήν Τουρκία;

Περιμένουμε ἀπὸ τὸν ΟΗΕ νὰ καταδικάσῃ τὴν Τουρκία.
Τόσο ἠλίθιοι πιά.

ΟΗΕ:

  • Ἔχει χαρακτηρίση, οὐκ ὀλίγες φορές, δημοκρατικὰ ἐκλεγμένους ἡγέτες ὡς δικτάτορες, μόνον καὶ μόνο γιὰ νὰ δώσῃ ἄλλοθι στὴν ἀνατροπή τους.
  • Ἔχει κλείση τὰ μάτια του, οὐκ ὀλίγες φορές, σὲ ὁλοφάνερα ἐγκλήματα πολέμου μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ γίνονταν καὶ γίνονται ἀπὸ Ἰσραηλινοὺς καὶ Ἀμερικανούς.
  • Ἔχει κάνη τὰ στραβὰ μάτια σὲ δικτάτορες τοῦ αἰχίστου εἴδους, οἱ ὁποῖοι ἐξόντωσαν χιλιάδες ἀντιφρονούντων.
  • Ἔχει χρησιμοποιηθῆ καὶ ἀκόμη χρησιμοποιεῖται, ὡς δούρειος ἵππος γιὰ συλλογὴ πληροφοριῶν, μέσῳ τῶν δῆθεν κυονκράνων, μὲ σκοπὸ τὴν μετέπειτα εἰσβολὴ (Κύπρος Ἀττίλας 2, Ἰράκ, Σερβία κλπ.).
  • Ἔχει ἀποκρύψη ἐγκλήματα μελῶν του, βιασμοὺς ἀνηλίκων σὲ ἐμπόλεμες περιοχές, κλοπὲς ἀρχαιοτήτων κὸκ.
  • Εἶναι μπροστάρης στὸν ἐποικισμὸ τῆς Εὐρπωης μὲ ΛΑΘΡΟ…
  • καὶ τόσα μὰ τόσα ἄλλα…

…ποὺ .μία ζωὴ δὲν θὰ μᾶς ἔφθανε γιὰ νὰ καταγράψουμε.

Β. Κωνσταντῖνος

 

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply