Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές…

Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές...Κάθε χρόνο, τέτοιες ἡμέρες -κυρίως τὴν τελευταία – ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε «νὰ φύγῃ, νὰ ἡσυχάζουμε… Ἄν τὲ νὰ ἔλθῃ ὁ ἄλλος νὰ δοῦμε ἄσπρη ἡμέρα… Τόσο χάλια χρονιὰ σὰν κι αὐτήν….»

Τελικά μήπως νά ἀλλάξουμε ἐμεῖς σκέψη καί στάση καί νά καταλάβουμε ἐπί τέλους ὅτι ἐμεῖς κάνουμε καί τίς χρονιές καί τίς συνθῆκες;
Συνέχεια

Ξεκάθαρες θέσεις, ἀποφάσεις κι ἀντιδράσεις

Ἐπειδὴ κάθε ἡμέρα ὅλοι συζητᾶμε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, θὰ πρέπη νὰ κατανοήσουμε πλέον ὅλοι τὰ αὐτονόητα. Συνέχεια

Δ.Ε.Η. σὲ ῥόλο …τοκογλύφου!!!

Δ.Ε.Η. ἄπαικτη!!!

Ῥεῦμα κομμένο σὲ σπίτι, περισσότερο ἀπὸ ἕναν χρόνο, μὲ ποσὸν (τότε) ἀξίας 350 εὐρῶ «γεννᾶ» συνεχῶς χρεώσεις καταναλώσεως ῥεύματος!!!

Συνέχεια