Δ.Ε.Η. σὲ ῥόλο …τοκογλύφου!!!

Δ.Ε.Η. ἄπαικτη!!!

Ῥεῦμα κομμένο σὲ σπίτι, περισσότερο ἀπὸ ἕναν χρόνο, μὲ ποσὸν (τότε) ἀξίας 350 εὐρῶ «γεννᾶ» συνεχῶς χρεώσεις καταναλώσεως ῥεύματος!!!

 

Κι ὅλα αὐτὰ μαζὺ μὲ τὶς ὑπόλοιπες χρεώσεις ΕΡΤ, κλπ ποὺ ἀκουμποῦν ἐπάνω του, ἔχουν πλέον πολλαπλασιάσει τὸ ἀρχικὸ ὑπόλοιπο ῤεύματος, σὲ σπίτι κλειστὸ καὶ …μὲ κομμένο ῥεῦμα!!!
Σχόλια;

Μάζης Φάνης

(Visited 199 times, 1 visits today)
Leave a Reply