Διαταραγμένες προσωπικότητες ἤ …κοινωνίες;

Ὁ νεαρὸς λευκός, ποὺ ἐδολοφόνησε ὀκτὼ μαύρους, τὴν ὥρα ποὺ εἶχαν κλείση τὰ μάτια τους, διότι προσεύχονταν μέσα σὲ Ἐκκλησία Μεθοδιστῶν, στὸ Τσάρλεστον τῆς Βορείου Καρολίνας, κέντρο τοῦ Ἡττημένου Νότου καὶ τῶν 13 Ἀποσκιστικῶν – Αὐτονομιστικῶν Πολιτειῶν, δὲν ἐξεδήλωσε τὴν παραμικρὴ μεταμέλεια καὶ δὲν ἀντέκρουσε κάποιαν ἀπὸ τὶς ἐναντίον του κατηγορίες. Ἐδέχθη ἀπαθῶς τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν. 
Τὸ ἐρώτημα εἶναι: γιατί οἱ δικοί του εἶπαν ὅτι «Εἶναι ὑπερήφανοι γι’ αὐτό»;
Ἐπειδὴ ἐδήλωσε ὅτι ἤθελε νὰ ἀρχίσῃ ἕναν φυλετικό πόλεμο;
Ὅπως ὁ Μάνσον;
(Ὁ Μάνσον, ποὺ ἄκουγε τὸ ὄνομά του ὡς Man,s Son = Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου= (Ἰησοῦ);

Νὰ ὑπενθυμηθῇ ὅτι «Βαῤῥαβᾶς» στὰ ἑβραϊκὰ,Bar aBBa, σημαίνει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Γάλλος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Στρασβούργου Couchould φρονεῖ ὅτι οὐδέποτε ὁ Πιλᾶτος θὰ ἐρωτοῦσε τὸν Ὄχλο, διότι εἶχε ἤδη ἀποφασίσει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἀθῷος.
Δὲν ὑπῆρχε ἔθιμο νὰ ἐλευθερώνουν ἕναν κακοποιὸ κάθε Πάσχα. Εἶναι Μύθευμα τοῦ Μάρκου γιὰ νὰ κάνῃ παραστατικωτέρα, ἐν εἴδει λαϊκοῦ θεάματος, τὴν ἐρώτηση τοῦ Πιλάτου, «Νά τόν θεωρήσω ἀνισόῤῥοπο καί νά τόν ἀφήσω ἤ ἀπατεῶνα καί νά τόν τιμωρήσω;»
(Ὄχι μὲ σταύρωση, φυσικά).
Ἄρα ἡ Σταύρωσις δὲν ἔγινε ἀπὸ Ῥωμαίους.

Ἐνῶ γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν Τζιχαντιστῶν φταίει ἡ θρησκεία τους, ἐδῶ φταίει ὁ μεμονωμένος νέος.
Ὅπως καὶ στὸν Μπέιβικ.
Αὐτὲς ἐθεωρήθησαν ἀτομικὲς διαταραχές.

Ὡραία λογική!!!

Λιᾶρος Διονύσιος

(Visited 191 times, 1 visits today)
Leave a Reply