Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές…

Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές...Κάθε χρόνο, τέτοιες ἡμέρες -κυρίως τὴν τελευταία – ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε «νὰ φύγῃ, νὰ ἡσυχάζουμε… Ἄν τὲ νὰ ἔλθῃ ὁ ἄλλος νὰ δοῦμε ἄσπρη ἡμέρα… Τόσο χάλια χρονιὰ σὰν κι αὐτήν….»

Τελικά μήπως νά ἀλλάξουμε ἐμεῖς σκέψη καί στάση καί νά καταλάβουμε ἐπί τέλους ὅτι ἐμεῖς κάνουμε καί τίς χρονιές καί τίς συνθῆκες;

Ὅπως καὶ νὰ εἶναι, οἱ ἐξωτερικοὶ παράγοντες, οἱ ἐπιλογὲς καὶ ἡ διάθεσίς μας μπορεῖ νὰ τοὺς ἀλλάξῃ ἤ νὰ τοὺς προσπεράσῃ…
Ἄν δοῦμε τὴν ζωὴ ἀλλοιῶς εἶναι σίγουρο ὅτι δὲν θὰ εἴμαστε καὶ τόσο εὐάλωτοι στὶς συνήθως στημένες συνθῆκες καὶ τοὺς ἐξωτερικοὺς παράγοντες…

Ἐγὼ γιὰ τὸ ἐπερχόμενο 2019 θὰ εὐχηθῶ νὰ εἶναι γιὰ ὅλους – ὅσο δύσκολο θεωρητικὰ καὶ ἄν τὸ στήσουν – νὰ εἶναι γεμάτο μὲ προσωπικὲς καὶ οἰκογενειακὲς γλυκὲς στιγμές.
Γιατὶ η ζωὴ εἶναι στιγμές!

Ἐπιλέξτε νὰ ζήσετε μόνον μὲ τὶς γλυκές!
Προλαβαίνετε!!!

Μάζης Φάνης

εἰκόνα

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply