Ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τῶν Ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ ἀνθρωπάκια…

 

Καὶ νὰ θυμᾶστε:

Ἡ ἀρετὴ νὰ διαφοροποιεῖσαι ἀπὸ ὅσου δὲν ὑπηρετοῦν τὸν Ἄνθρωπο, ἐπειδὴ διαλέγουν νὰ προσκυνήσουν τὸ χρῆμα, τὴν δόξα καὶ τὶς πρόσκαιρες ἀπολαβές τους, θέλει μεγάλη καρδιά, δυνατὴ ψυχὴ καὶ προσδιορίζει τὴν εἰδοποιὸ διαφορὰ τοῦ Ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ ἀνθρωπάκια…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply