Διότι μόνη ἀληθὴς ἀπειλὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα ἦσαν πάντα οἱ …προσκυνημένοι!!!

Ὁ Ἑλληνισμὸς οὐδέποτε ἡττήθη, στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τοὺς ἐπιδόξους κατακτητές του, ὅσο ἀπὸ τοὺς ἀρνησιθρήσκους καὶ ἀρνησιπάτριδες, ποὺ ὄχι μόνον ὑπετάχθησαν παθητικῶς ἀλλὰ καὶ συνηργάσθησαν ἐνεργητικῶς μὲ τὸν ἐχθρό. 

«Ἀνάξιος ὅποιος δὲν μπορεῖ, μὲσ τὸ’ν σεισμό, τὸν χαλασμό, κάστρο τὴν γνώμη του νὰ στήσῃ…»

Κωστῆς Παλαμᾶς 

Συμπερᾶς Λουκᾶς

(Visited 217 times, 1 visits today)
One thought on “Διότι μόνη ἀληθὴς ἀπειλὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα ἦσαν πάντα οἱ …προσκυνημένοι!!!

  1. Πολύ μεγαλύτερη απειλή από τους προσκυνημένους είναι οι προδότες. Ποιος έκανε μεγαλύτερη ζημιά στα Μηδικά; Η προσκυνημένη Θήβα ή ο Εφιάλτης;

Leave a Reply