Ὥρα νὰ μάθουμε περισσότερα γιὰ τὴν συμμετοχὴ Μητσοτάκη στὴν Bilderberg…

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν Λέσχη Bilderberg

Στὸ Τορίνο τῆς Ἰταλίας συναντᾶται ἀπὸ τὶς 7 ἕως καὶ τὶς 10 Ἰουνίου ἡ περιβόητος Λέσχη Μπίλντερμπερκ (BILDERBERG) καὶ μεταξὺ τῶν συμμετεχόντων ξεχωρίζει μία ἐπιφανὴς ἑλληνικὴ παρουσία. Αὐτὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας. Συνέχεια

Οἱ πάντα …«εὐλογημένοι» βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Οἱ πάντα ...«εὐλογημένοι» βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Συμμετοχὴ «εὐλογημένων», ἀπ΄ εὐθείας (καθαρῶν) βενιζελικὼν ἀπογόνων, ἀπὸ «ἑλληνικῆς» πλευρᾶς, στὴν Λέσχη Μπίλντεμπεργκ…

1993:
Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης
2003 καὶ Συνέχεια

Πάντα καὶ …«ἀνιδιοτελεῖς» καὶ …«φιλάνθρωποι»!!!

Όταν μιλάμε για αυθεντικούς, ανιδιοτελείς φιλανθρώπους, στο μυαλό μας έρχεται ένα μόνο όνομα…
Αυτό της …Αγίας Οικογενείας!!!

Πάντα καὶ ...«ἀνιδιοτελεῖς» καὶ ...«φιλάνθρωποι»!!!1 Συνέχεια

Ἡ Actionaid καὶ τὸ …«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.

Ἡ Actionaid καὶ τὸ ...«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.Actionaid…
Καὶ νὰ ΜΗΝ δόσῃς!!!
Τὰ παίρνουν ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ κράτους…!!!
(Ὅ,τι καὶ νὰ γίνῃ στὸ τέλος ἐσὺ θὰ πληρώσης γιὰ νὰ ζῇ στὸ Παρίσι ἡ
Συνέχεια