Διαρκῶς θὰ διογκώνεται (καὶ ΝουΔουλικὰ) ὁ ἐποικισμός…

Ὡς γνωστόν, τὰ πλεῖστα τῶν τΣΥΡΙΖΑιοπάνων, ἦσαν ἐμπλεκόμενα, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, μὲ διάφορες Μ.Κ.Ο. δουλεμπορίας καὶ ἐκμεταλλεύσεως κατακαϋμένων τοῦ πλανήτου. Διότι ἡ μπίζνα αὐτὴ πρέπει πρῶτα νὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸ (φερόμενο ὡς) κράτος, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουν λόγους οἱ (φερόμενοι ὡς) κρατικοὶ λειτουργοὶ νὰ τσιρίζουν κατὰ τῶν «ῤατσιστῶν», τῶν «φασιστῶν» καὶ τῶν «ἐθνικισταράδων».  Ἂλλως τε δίχως κέρδος κέρατα δὲν ἔχει…

Τὸ παραμυθάκι τῶν προσφύγων καλὰ κρατεῖ καί, στὸ μεταξύ, κάποιοι θησαυρίζουν. Ἰδίως ἐὰν προέρχονται ἀπὸ τὴν «Ἁγία Οἰκογένεια», ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ ὑπεισέλθη στὸν μηχανισμὸ πλουτισμοῦ ἐκ τῶν δημοσίων ταμείων, μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους. Κι ἔτσι ἡ μανδὰμ λυμπεράκη, ἐξαδελφούλα τῆς οἰκογενείας μητσοτάκη, κατήντησε (μὲ πολλὰ πολλὰ ἐρωτηματικά!!!) τσιράκι τοῦ πSoros στὴν χώρα μας ἐπισήμως, δίπλα στὸ μπουτάριους καὶ στοὺς ῥοζάκηδες-ῥοζενστάιν (τοῦ σημίτου καλέ…!!!) καθὼς καὶ στοὺς πSoro-κουμπάρους ζαββούς.

Γιὰ δὲς μεγαλεῖα τὸ μπουτάριον!!!

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ)

Ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Soros οἱ τράπεζες

Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι οἱ …μικροί, οἱ ὑποστηρικτὲς θὰ λέγαμε.
Τὸ «κεντρικὸ» νόημα κρύβεται στὸ ὀργανωτικὸ κομμάτι καὶ τὸ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀντιληφθῆ τὰ μέλη τῆς «Ἁγίας Οἰκογενείας» τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων.

Κι ἔτσι κι αὐτὰ τὰ πιντιὰ εἰσῆλθαν ἀπὸ νωρὶς στὸν στίβο τῶν …«ἀνθρωπιζτῶν», μὲ τὸ ἀζημίωτον, βεβαίως βεβαίως…

Ἡ Actionaid καὶ τὸ ...«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.

Ἡ Actionaid καὶ τὸ …«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη. Πολύ χρῆμα στά ντοκυμαντέρ τῆς Actionaid;

Λοιπὸν λοιπόν…
Ἔχουμε κι ἄλλα ἀπὸ τὰ μέλη αὐτῆς τῆς «Ἁγίας Οἰκογενείς»… Ἔχουμε καὶ τὰ «ἔργα καὶ ἡμέραι» τῶν νέων μελῶν της, ποὺ ἀρνῶνται νὰ ἀναγνωρίσουν τὰ ἐξώγαμά τους, ποὺ συμμετέχουν στὴν καταστροφὴ τῶν δρακοσπίτων καὶ ποὺ μετατρέπουν τὶς Θερμοπῦλες σὲ χῶρο ἀποθηκεύσεως ἐποίκων, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ὅπου pride στήνουν πρῶτοι τὶς μοῦρες τους.

Καταστρέφουν – μὲ ἀδειοδότηση καὶ ἀπὸ ἐσέναν κυρ-Μπακογιάννη μου… – δρακόσπιτα καὶ πανάρχαιες μεγαλιθικὲς κατασκευὲς γιὰ νὰ στήσουν αἰολικὰ πάρκα!!! Δεκάδες χιλιετιῶν προϊστορίας στὸν βωμὸ κερδοσκοπικῶν σκουπιδιῶν, μὲ διάρκεια ζωῆς στὰ 15-20 χρόνια!!!

Ξεπουλημένα τομάρια καὶ ἐγκληματίες καταστρέφουν τὰ δρακόσπιτα τῶν Στυρῶν

Θὰ ἔχουμε Δήμαρχο Ἀθηναίων …«ὑψηλῶν προδιαγραφῶν»!!!

Κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα λοιπὸν ὄχι μόνον δὲν θὰ ἐπιλυθῆ τὸ λαθρομεταναστευτικόν-δουλεμπορικόν, ἀλλὰ θὰ ἐπιδεινωθῆ. Τὸ μόνον ποὺ θὰ δοῦμε εἶναι κάποιες ἀψιμαχίες, γιὰ καθαρὰ ὅμως λόγους συμφερόντων. Θὰ ἀλλάξουν δῆλα δὴ οἱ Μ.Κ.Ο. ἐλέγχου καὶ τίποτα περισσότερο.

Ναί, ναί… Ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ προχωρᾶ κανονικότατα καὶ μὲ τὴν ΝουΔουλάρα.
Γιὰ ὅσους δὲ ἀκόμη ὑπάρχουν ἀμβιβολίες, ἂς ἀναζητήσουν τὰ αἴτια στὶς …ἐμμονές τους!!!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply