Γιὰ δὲς μεγαλεῖα τὸ μπουτάριον!!!

Στὸ ὑπέρ-«φιλάνθρωπον» καὶ ὑπέρ-«ἀλληλέγγυον» Solidarity Now τοῦ George Soros εἰσέρχονται μόνον …«ἐκλεκτοὶ» κι «ἐκλεκτές», μὰ κυρίως χρήσιμοι καὶ σπουδαῖοι, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἕνα κοινὸ στοιχεῖο ἅπαντες: παραμένουν διαρκῶς πιστοὶ στὸ ὄνομα τοῦ μπαρμπα-γιώργη τους, τοῦ ἀφεντικοῦ τους. Εἴτε λοιπὸν εἶναι ἀνεψούδια τοῦ μητσοτάκαρου εἴτε κουμπάροι τοῦ μπάρμπα-γιώργη, μέσα θὰ παραμένουν. Διότι ὅπως κι ἐὰν τὸ δοῦμε, μία οἰκογένεια εἶναι ὅλοι αὐτοί.

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (α)

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (β)

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ)

Ἀλλὰ αὐτά, λίγο ἔως πολύ, εἶναι γνωστά. Ὅπως ἐπίσης γνωστὸ εἶναι πὼς τὸ μπουτάριον ἀνήκει στὶς …οὐρὲς τοῦ μπάρμπα γιώργη τοῦ ψῶρος καὶ δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ τὸ διατυμπανίζῃ.
Αὐτὸ ποὺ μόλις μάθαμε ὅμως εἶναι πὼς τὸ μπουτάριον προάγεται ἀπὸ δήμαρχος σὲ …κλητήρα τοῦ μπάρμπα του.

Γιατί; Μά, διότι δὲν θὰ ἐπανεκλεγῆ καὶ διότι δὲν πρέπει νὰ πάῃ χαμένο τέτοιο κελεπούρι καὶ διότι κάθεται ποὺ κάθεται, ἂς κάθεται μὲ τὴν …ἄδεια τοῦ μπάρμπα του, γιὰ νὰ πληρώνεται ἀκόμη καλλίτερα γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του, ἀλλὰ καὶ διότι οἱ πιστοὶ σκύλοι τῶν ψόρος τοῦ κόσμου μας ἀνᾷ πάσᾳ στιγμῇ μπορεῖ νὰ ἐπαν-ἐπιστρατευθοῦν γιὰ νέες ἀποστολὲς καταστολῆς μας.
Τὸ ποιὸς ὅμως πληρώνει τὸ καθισιό του καὶ τελικῶς τὸ μαλλλλλλιιιιιιίίί…
…εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις…

Φιλονόη

Σημείωσις

Μεγαλεία ἀργομισθίας εἶναι αὐτά. Εἴπαμε οἱ «χρήσιμοι» καὶ οἱ «ἐκλεκτοὶ» οὐδέποτε θὰ μείνουν στὸ περιθώριον διότι πρέπει καὶ νὰ προβάλονται διαρκῶς καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ μεγαλεία τους καὶ νὰ μᾶς κουνοῦν ἐνίοτε τὸ δάκτυλο.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply