Φιλανθρωπισμὸς γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ πλανήτου πλὴν Ἑλληνοπαίδων!!!

22 εὐρὼ μηνιαίως κοστίζει ἡ ἀναδοχὴ ἑνὸς ἀφρικανόπουλου ποὺ ἡ ἑταιρεία τῆς μητσοτάκαινας ἡ actionaid ἀναλαμβάνει νὰ διεκπεραιώσῃ.
22 εὐρὼ μηνιαιως μὲ χιλιάδες παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια ποὺ ἡ ἐταιρεία διατείνεται πὼς ἔχει ἀναλάβει νὰ στηρίξῃ.

Συνέχεια

Ἡ Actionaid καὶ τὸ …«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.

Ἡ Actionaid καὶ τὸ ...«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.Actionaid…
Καὶ νὰ ΜΗΝ δόσῃς!!!
Τὰ παίρνουν ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ κράτους…!!!
(Ὅ,τι καὶ νὰ γίνῃ στὸ τέλος ἐσὺ θὰ πληρώσης γιὰ νὰ ζῇ στὸ Παρίσι ἡ
Συνέχεια