Ἡ Actionaid καὶ τὸ …«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.

Ἡ Actionaid καὶ τὸ ...«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.Actionaid…
Καὶ νὰ ΜΗΝ δόσῃς!!!
Τὰ παίρνουν ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ κράτους…!!!
(Ὅ,τι καὶ νὰ γίνῃ στὸ τέλος ἐσὺ θὰ πληρώσης γιὰ νὰ ζῇ στὸ Παρίσι ἡ
…μεγαλοφρύδα!!!
Ἤ, ἀλλοιῶς, τὸ μακρὺ καὶ γρήγορο χέρι τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.

Πολύ χρῆμα στά ντοκυμαντέρ τῆς Actionaid;

Μάκης Δρούκας

(Visited 138 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ Actionaid καὶ τὸ …«μακρὺ χέρι» τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.

Leave a Reply