Ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων.

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν μελέτη, τοῦ Νικολτσῆ Βασιλείου, ποὺ περιλαμβάνει ὅλες σχεδὸν τὶς ὑπάρχουσες πηγές, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀπέκρυψαν γιὰ τὴ καταγωγή μας.
Μία μελέτη ποὺ περιλαμβάνει τὴν πορεία, πάντα βάσει εὑρημάτων, τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου στὸν πλανήτη.
Σᾶς συνιστῶ λοιπὸν νὰ τὴν προστατεύσετε καὶ νὰ τὴν μελετήσετε μὲ μεγάλη φροντίδα. Συνέχεια