Ἱεροεξεταστὲς τῆς ἐποχῆς μας!!!

Σύγχρονοι ἱεροεξεταστὲς

Στὴν Βρεταννία τὴν δεκαετία τοῦ ’80, μόνον τέσσερα (4) στὰ 10.000 παιδιὰ παρουσίαζαν αὐτισμό.
Σήμερα τὸ ποσοστὸ ἔχει ἐκτοξευθεῖ στὸ ἀπίστευτο ποσοστὸ ἕνα (1) στὰ ἑξῆντα τέσσερα (64) – δὲν ξέρουμε τὸ γιατί.

Συνέχεια

Ἀνάκλησις ἐμβολίου Meningitec ἀπὸ τὸν ΕΟΦ, ἀλλὰ στὰ …ΛΟΓΙΑ!!!

Ανάκληση εμβολίου

Το Meningitec (Neisseria meningitidis) (Εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C, συζευγμένο [Meningococcal Group C Conjugate Vaccine (MCC)] έχει επίσημα ανακληθεί λόγω ύπαρξης σωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (iron oxide) στις προγεμισμένες σύριγγες με επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΦ με ημερομηνία 03.10.2014. Γιατί δεν έγινε ενημέρωση στο ευρύ κοινό? Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο ακόμα και με το όνομα του σκευάσματος, έχει μόνο διαφημίσεις για το προϊόν…
Συνέχεια

Ὁ αὐτισμός, λόγῳ ἐμβολίων, ἀποζημιώνεται μὲ ἑκατομμύρια, ἀλλά…

Δικαστήριο επιδικάζει εκατομμύρια δολάρια σε παιδιά που εμφάνισαν αυτισμό κι εγκεφαλοπάθεια μετά από τα συνήθη παιδικά εμβόλια… Παρόλα αυτά… οι γελοίοι της ενημέρωσης και της «δικαιοσύνης» …προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν με τις γραφικότητες της Χρυσής Αυγής κι όχι με σοβαρά θέματα που αφορούν στην υγεία εκατομμυρίων μικρών παιδιών. Συνέχεια

Ἐπιχείρησις παιδικὸς καρκίνος!

Ἐπιχείρησις παιδικὸς καρκίνος! ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Σήμερα ὁ Κωνσταντῖνος μᾶς παρουσιάζει τὴν ἄλλην ὀπτική, αὐτὴν τοῦ παθόντος παιδιοῦ. Αὐτὴν τὴν ὀπτικὴ ποὺ τελικῶς μεγάλη μερίδα ἐξ ἡμῶν θὰ κληθῇ νὰ ἀντιμετωπίσῃ. Συνέχεια

Μέ καθυστέρησι τῶν ἐμβολιασμῶν μειώνονται οἱ πιθανότητες ἐμφανίσεως ἄσθματος;

Δῆλα δή μέ ἀκύρωσι τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀκυρώνονται;
Δὲν μᾶς λέγουν καλὰ οἱ ἐπιστήμο(υ)νες!!!!
Ἔ μὰ πρέπει νὰ ἐμβολιάζουμε τὰ παιδιά μας, ἔ μὰ νὰ καθυστεροῦμε τοὺς ἐμβολιασμοὺς γιὰ νὰ μειώσουμε τὶς πιθανότητες ἐμφανίσεως ἄσθματος. 
Γιατί ἄρα γέ ἡ καθυστέρησις νά ἀλλάζῃ τά ποσοστά;
Μήπως διότι εὑρίσκει περισσότερο χρόνο τό μικρό σωματάκι τῶν παιδιῶν νά βελτιώσῃ τήν κατάστασι τοῦ νευρικοῦ συστήματος; Δῆλα δή μήπως ἡ ὅσο τό δυνατόν μεγαλυτέρα δυνατότης ἀναπτύξεως τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἑνός νέου ὀργανισμοῦ, μειώνει κατά πολύ τίς πιθανότητες ἐμφανίσεως χρονίων παθήσεων;

Συνέχεια

Ὁ αὐτισμός εἶναι ἀποτέλεσμα ἐμβολιασμῶν;

Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Ἰταλικὸ δικαστήριο τὸ λέει.
Κι ὄχι μόνον τὸ λέει, ἀλλὰ διατάζει ἀποζημιώσεις.
Μέ τίς κατεστρεμμένες ζωές τῶν παιδιῶν μας ὅμως τί γίνεται;
Ποιά ἀποζημίωσι θά ἔλθῃ νά καλύψῃ τόσα αὐτιστικά παιδιά;
Ποιός θά τούς φτιάξῃ τήν ζωή; Πῶς θά ἀποκατασταθῇ ἡ ὑγεία τους; Πῶς θά μπορέσουν αὐτά τά παιδιά νά ἀποκτήσουν ὅσα ἔχασαν;

Συνέχεια