Μέ καθυστέρησι τῶν ἐμβολιασμῶν μειώνονται οἱ πιθανότητες ἐμφανίσεως ἄσθματος;

Δῆλα δή μέ ἀκύρωσι τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀκυρώνονται;
Δὲν μᾶς λέγουν καλὰ οἱ ἐπιστήμο(υ)νες!!!!
Ἔ μὰ πρέπει νὰ ἐμβολιάζουμε τὰ παιδιά μας, ἔ μὰ νὰ καθυστεροῦμε τοὺς ἐμβολιασμοὺς γιὰ νὰ μειώσουμε τὶς πιθανότητες ἐμφανίσεως ἄσθματος. 
Γιατί ἄρα γέ ἡ καθυστέρησις νά ἀλλάζῃ τά ποσοστά;
Μήπως διότι εὑρίσκει περισσότερο χρόνο τό μικρό σωματάκι τῶν παιδιῶν νά βελτιώσῃ τήν κατάστασι τοῦ νευρικοῦ συστήματος; Δῆλα δή μήπως ἡ ὅσο τό δυνατόν μεγαλυτέρα δυνατότης ἀναπτύξεως τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἑνός νέου ὀργανισμοῦ, μειώνει κατά πολύ τίς πιθανότητες ἐμφανίσεως χρονίων παθήσεων;

Καί γιατί παρακαλῶ τσακίζονται νά ἐμβολιάσουν τά παιδιά ἀπό τήν βρεφική ἡλικία; Μήπως δέν τά γνωρίζουν ὅλα αὐτά; Ἤ μήπως τά γνωρίζουν ὅλα αὐτά κι ἀκριβῶς γιά αὐτόν τόν λόγο βάζουν τά παιδιά μας στήν οὐρά τοῦ σφαγείου;

Φιλονόη.

Εμβόλια και άσθμα

Τελευταία έρευνα των ειδικών του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα στον Καναδά, έδειξε ότι καθυστερώντας κατά δύο μήνες τη χορήγηση του πρώτου βρεφικού εμβολίου που γίνεται στην ηλικία των δύο μηνών, οι γονείς θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης άσθματος στα παιδιά τους.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο τριπλό εμβόλιο εναντίον του κοκίτη, της διφθερίτιδας και του τέτανου, το οποίο χορηγείται στη συγκεκριμένη ηλικία (το αντίστοιχο πενταπλό και εξαπλό που χορηγείται στην Ελλάδα) και σε αρκετές περιπτώσεις προκαλεί την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η προδιάθεση για άσθμα.

Στη μελέτη, συμμετείχαν συνολικά 11.500 βρέφη, τα οποία έλαβαν τέσσερις δόσεις του εμβολίου. Παρακολουθώντας την πορεία της υγείας τους, οι ειδικοί παρατήρησαν ότι τα παιδιά εκείνα που είχαν κάνει το εμβόλιο με χρονική καθυστέρηση δύο μηνών αντιμετώπιζαν κατά 50% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παιδικού άσθματος σε σχέση με τα υπόλοιπα που έλαβαν το εμβόλιο ακριβώς στην ηλικία των δύο μηνών.

Συγκεκριμένα, στα 5.000 βρέφη που έκαναν το εμβόλιο όταν ήταν μόλις δύο μηνών το 13,8% εμφάνισαν τελικώς την αναπνευστική νόσο. Ενώ σε εκείνα που το έκαναν δύο μήνες μετά το προβλεπόμενο χρονικό όριο, το ποσοστό περιορίζονταν στο 5%. 

πηγή

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply