Ποιά διαφθορά μᾶς φταίει;

Ποιά διαφθορά μᾶς φταίει;Διότι ὑπάρχει ἡ διαφθορὰ τῶν μικρῶν καὶ ἡ διαφθορὰ τῶν μεγάλων.
Ὑπάρχει ἡ διαφθορὰ αὐτῶν ποὺ μὲ μίαν ὑπογραφή τους στέλνουν στὴν ἀσιτία δέκα ἐκατομμύρια Ἕλληνες καὶ ὑπάρχει ἡ διαφθορὰ αὐτῶν ποὺ μὲ πολὺ γλείψιμο, πολὺ στήσιμο, πολὺ βόλεμα, μεγάλη σιωπή, μεγάλη ἀνοχὴ καὶ ὑπερβολικὴ ἀναισθησία ἀνεῤῥιχήθησαν σὲ ὑψηλόμισθες θέσεις, συμπεριφερόμενοι βασιλικότερα τοῦ βασιλέως.
Ὑπάρχει ἡ διαφθορὰ τῶν μετεχόντων στὴν κυβέρνησι, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἡ διαφθορὰ ἡ δική μου… Ναί, ἡ δική μου… Αὐτὴ ποὺ μὲ ἔκανε νὰ λειτουργῶ τόσα χρόνια μὲ ἀνοχή, σιωπή, συνενοχή, ἀδιαφορία, μιμητισμό, παραίτησι…
Διότι κι ἐγώ, ναί, ἐγώ, εἶτε ἀνέχθηκα, εἶτε δέχθηκα, εἶτε μιμήθηκα σὲ μικρὰ ἀτοπήματα μέν, ἀλλὰ ἱκανὰ νὰ μὲ συμπεριλάβουν στὴν μεγάλη ὁμάδα τῶν διεφθαρμένων…

Ἤμουν, εἶμαι καί παραμένω καθ’  ὅλα ἔντιμος ἤ μήπως κάπου, κάτι, κάποτε μέ κάνει σήμερα νά σκύβω τό κεφάλι συναισθανόμενος τήν πραγματικότητα, πού ἐπιμελῶς κρύβω στό πίσω μέρος τοῦ μυαλού μου, καί ἡ ὁποία μέ καθιστᾶ συνένοχο;

Ποιά εἶναι μεγαλύτερη διαφθορά λοιπόν;  Καί ποιά πρέπει νά κτυπηθῇ πρώτη;

Γιὰ ἐμέναν ἡ διαφθορὰ δὲν ἔχει μέγεθος. Εἶναι ἴδια παντοῦ. Ὅσο διεφθαρμένος εἶναι κάποιος ποὺ παίζει μὲ ἐκατομμύρια, ἄλλο τόσο διεφθαρμένος εἶναι κάποιος ποὺ παίζει μὲ χιλιάδες ἤ ἀκόμη καὶ μὲ ἐκατοντάδες εὐρώ. Εἶναι ἁπλό, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ τὸ δοῦμε…
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ἀλλάξουμε τίποτα θὰ ἀλλάξῃ!!!
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν καταπιαστοῦμε μὲ τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ νὰ τοὺς πεπαιδεύσουμε καὶ νὰ τοὺς μεταμορφώσουμε σὲ πρότυπα, οὐδεὶς θὰ τὸ κάνῃ.
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ, τὰ καθημερινά, τὰ πασιφανῆ θὰ ἀλλάξῃ ΤΙΠΟΤΑ!!!
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν καταπιαστοῦμε μὲ αὐτὸ ποὺ λέγεται ἄτομο, ἄς μὴν περιμένουμε νὰ ἀλλάξῃ τὸ σύνολον.
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ἐπικεντρωθοῦμε στὸ τὶ ὀφείλουμε νὰ πράξουμε πρῶτα γιὰ ἐμᾶς κι ἐν συνεχείᾳ γιὰ τοὺς ἄλλους, τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐπιτύχουμε θὰ εἶναι ἡ ἐξακολούθησις αὐτῆς τῆς κατρακύλας ποὺ ἐντός της διαβιοῦμε.

Διότι αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀναθεωρήσουμε δὲν εἶναι  τελικῶς τὸ θέμα τῆς διαφθορᾶς.
Εἶναι τὸ θέμα τῶν ἀξιῶν.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια εἶναι τὸ θέμα τῆς ἐκπτώσεως τῶν ἀξιῶν.
Κι ἐπεὶ δὴ φθάνουμε ἐπὶ τέλους στὴν καμπή, ὥρα εἶναι πιὰ νὰ ξεκινήσουμε καὶ νὰ θέτουμε νέες βάσεις, ὅρια καὶ φραγμούς.
Γιὰ νὰ δομήσουμε τὸ νέο πρέπει νὰ δομήσουμε τὰ πάντα σὲ νέες βάσεις. Δῆλα δὴ  νὰ δομήσουμε τὸ ἐγώ μας. Ἐλευθερία δὲν θὰ κερδίσουμε ἐὰν δὲν ἔχουμε δομήσῃ κάθε ἐπὶ μέρους παράμετρο.
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ἐπὶ μέρους παράμετροι εἶναι αὐτὸ ποὺ λέγεται ἄτομο, δῆλα δὴ ὁ Ἄνθρωπος, φθάνουμε ἐπὶ τέλους στὸ σημεῖον νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀνάγκη ἀνατροπῆς τῶν πάντων ἀπὸ τὶς βάσεις τους.
Ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἄνθρωπο.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 46 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποιά διαφθορά μᾶς φταίει;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιά διαφθορά μᾶς φταίει; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιά διαφθορά μᾶς φταίει; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply