Τόσο μικρός ὁ ἄνθρωπος ἐμπρός στόν θεό;

Εἴδατε μίαν ὡραία φωτογραφία;
Εἴδατε τό μέγεθος τοῦ ἀνθρώπου ἐμπρός στόν θεό;
Κι ὅλα αὐτά πότε; Μήπως τότε πού ὁ Προμηθεύς, σέ συνεργασία μέ τήν Ἀθηνᾶ, κατεσκεύασε τόν ἄνθρωπο;

Προμηθεὺς καὶ Ἀθηνᾶ δημιουργοῦν ἀνθρώπους.
Δεῖτε πόσο μικροὶ φαίνονται οἱ ἄνθρωποι! 

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Χμμμ…
Γιατί ὅμως; Γιατί τόσο μικρός ὁ ἄνθρωπος;
Δέν γνωρίζαμε ἐμεῖς, πάντα βάσει τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας πώς ὁ θεός κι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους;
Πῶς δικαιολογεῖται αὐτή ἡ εἰκόνα τοῦ Πηλέως καί τῆς Θέτιδος;

Ἐκεῖνο τό «κατ΄ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν»  ἀπό ποῦ μᾶς προέκυψε; 
Μήπως πράγματι ἔτσι εἶναι;
Μήπως ἁπλῶς ὁ ἄνθρωπος-κατασκευαστής θέλει νά καταδείξῃ τήν μικρότητα, σέ πνευματικό μέγεθος, πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος σέ σχέσι μέ τόν θεό;

Φιλονόη.

φωτογραφία

Leave a Reply