Ὑπερθέρμανσις ποὺ κατέληξε …ὑπέρ-κατάψυξις!!!

«Θέρμανσις τοῦ πλανήτου;»;;;

30.000 ἐπιστήμονες (ἀνάμεσά τους 9500 PhD) ὑπογράφουν ὅτι αὐτὸ ἦταν ἡ Ἀπάτη τοῦ Αἰῶνος γιὰ νὰ βγάλουν τρισεκατομμύρια κάποια καθάρματα ἀπὸ τὴν φοβικὴ μ@λακία τῆς εὐπίστου ἀνθρωπότητος.

Συνέχεια

Ὑπερφορολόγησις λόγῳ τῆς …κλιματικῆς ἀπάτης!!!

Ἡ λεζάντα τῆς φωτογραφίας τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας στὴν Ἰταλία, γράφει:

«Αὐτὸ τὸ μικρὸ «ῥέψιμο» ἀπὸ τὸ βουνὸ τῆς Αἴτνας, ἔχει ἤδη βάλει στὴν Ἀτμόσφαιρα, Διοξείδιο τοῦ Ἄνθρακος (CO2), Δέκα χιλιάδες (10,000) Φορὲς Περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἔχει βάλει ἡ Δραστηριότης τοῦ Ἀνθρώπου σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος ἐπάνω στὴν Γῆ.
Ἀλλὰ μὴν στενοχωριέσθε… μία Ἀπάτη εὑρίσκεται σὲ ἐφαρμογὴ γιὰ νὰ φορολογήσῃ ἐσέναν καὶ τὸ Μικροσκοπικό σου «ἀποτύπωμα»…»

Συνέχεια

Χρήσιμες κι ἀναγκαῖες …προπαγάνδες!!!

Παλαιὸ (ἀπὸ τὸ 2013) ἀλλὰ ἐπίκαιρο. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἔχοντες μνήμη χρυσοψάρου…

Ἡ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι σωστή, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ὑπάρχει κλιματικὴ ἀλλαγή!

Συνέχεια

Ὑπερ-«Θέρμανσις» καί στά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα;

Ὑπὲρ …-«θέρμανσις»…
…μὲ χιονανθρώπους στὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα!!!!!!!!!!!!!!!

Συνέχεια

Ὑπερθέμανσις ἤ ὑπερψύξις;;

Χιόνισε καὶ στὴν Σακχάρα, ἀλλὰ βάλετε αἰολικά, γιὰ τὸ φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου…
…γιατί πῶς θά δουλέψουν τά ἐργοστάσις, ποὺ κατασκευάζουν συστήματα γιὰ τὰ αἰολικὰ πάρκα, στήν Γερμανία καί στήν Δανία;
Πῶς θά πάρουν τίς ἐπιδοτήσεις οἱ αἰολικοί «ἐπενδυτές» μέσῳ τοῦ ΕΤΜΕΑΡ….;;; Συνέχεια

Ψύχεται ἀν τί νά θερμαίνεται ὁ πλανήτης;

Τελικὰ ψύχεται ἀντὶ νὰ θερμαίνεται…

Ψύχεται ἀν τί νά θερμαίνεται ὁ πλανήτης;

Sorry Global Warming Alarmists, The Earth Is Cooling

Συνέχεια