Ἡ ταχυγραφία (στενογραφία) στὴν ἀρχαιότητα.

Ἡ ταχυγραφία (στενογραφία) στὴν ἀρχαιότητα.

Τὸ μάθαμε κι αὐτό..

Καὶ φυσικὰ εἶναι κάπως δύσκολον νὰ κατανοηθῇ, ἰδίως ἐὰν ἔχουμε μάθῃ πὼς αὐτὸ τὸ εἶδος γραφῆς εἶναι σχετικὰ πρόσφατο. 
Δὲν ἐγνώριζα λοιπὸν κάτι περισσότερο γιὰ τὴν στενογραφία τῶν παππούδων μας καὶ χάρηκα ἰδιαιτέρως γιὰ τὶς Συνέχεια