Τί ἔγινε Παυλάρα; Γλυκάθηκες;

Ὁ Γερουλᾶνος ζητᾶ τὴν ψῆφο μας καὶ μᾶς παρουσιάζει τὰ ἐπιτεύγματά του στὸ ὑπουργεῖον ἀπολιτισμοῦ! Ἐὰν μὴ τὶ ἄλλο ὁ Παυλάρας ἔχει πράγματι νὰ ἐπιδείξῃ μέγιστον ἔργον ἀνθελληνισμοῦ, ἀδιαφορίας καὶ …γυμναστικῆς! 
Διότι τὸ παλληκάρι αὐτὸ πρῶτα σκοτίζεται γιὰ τοὺς κοιλιακούς του καὶ μετὰ θὰ δῇ, ἐὰν τὸν ἀφήσῃ ἡ μαμά του καὶ ἡ μαμὰ τοῦ GAPατου, νὰ κάνῃ καὶ κάτι κατὰ τοῦ πολιτισμοῦ! 
Ὤωωω, ναί! Ὁ Παυλάρας ἔχει ξεπεράσει ἀκόμη καὶ τὸν Μπενοβούβαλο! Τόσο χάλια!

Συνέχεια

Συμμαχία γιά τήν διάσωσι τοῦ βωμοῦ τῶν Δώδεκα Θεῶν.

Τὴν Κυριακή 13 Μαρτίου, στὶς 11:00 τὸ πρωΐ, Ἕλληνες συγκεντρώνονται στὴν Ἀρχαία Ἀγορα μὲ ἕνα ἱερό αἴτημα! Τὴν διάσωσι τοῦ βωμοῦ τῶν Δώδεκα Θεῶν!

Εἶναι ἕνα κατάλοιπο ἀπό τὶς τόσες καταστροφὲς ποὺ βίωσε, ὅμως εἶναι ἕνα ἱερό κατάλοιπο. Μάρτυρας τῶν πληγῶν ποὺ πέρασε ὁ τόπος μας καὶ οἱ Ἕλληνες!

Συνέχεια

Ἀπό τὸ φῶς στὸ σκοτάδι;

Σὲ προηγουμένη μου σημείωσι ἔγραφα περί βλακῶν καὶ ἠλιθίων… Χαμογελοῦσα μάλιστα γιατὶ θεωροῦσα πώς ἡ «συνειδητὴ» τους προσπάθεια νὰ ἀφανίσουν κάθε τι ἑλληνικό, ἐπιφέρει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον ἀποτέλεσμα.

Ἄνθρωποι ποὺ ἔως ἐχθές ἀγνοοῦσαν στοιχειώδεις λεπτομέρειες τῆς ἱστορίας μας, ἀπεφάσισαν νὰ πάψουν νὰ δέχονται τήν «μασημένη τροφὴ» καὶ νὰ ἀποκτήσουν ἰδίαν ἄποψιν. Κάποιοι, ποὺ ποτέ στην ζωή τους δὲν εἶχαν ἀνοίξει βιβλίο, σήμερα ἀλωνίζουν τὰ παλαιοβιβλιοπωλεῖα γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ φθάσουν στὶς (τόσο ἐπιμελημένως) «ἐξαφανισμένες»  πηγές!

Συνέχεια