Τί ἔγινε Παυλάρα; Γλυκάθηκες;

Ὁ Γερουλᾶνος ζητᾶ τὴν ψῆφο μας καὶ μᾶς παρουσιάζει τὰ ἐπιτεύγματά του στὸ ὑπουργεῖον ἀπολιτισμοῦ! Ἐὰν μὴ τὶ ἄλλο ὁ Παυλάρας ἔχει πράγματι νὰ ἐπιδείξῃ μέγιστον ἔργον ἀνθελληνισμοῦ, ἀδιαφορίας καὶ …γυμναστικῆς! 
Διότι τὸ παλληκάρι αὐτὸ πρῶτα σκοτίζεται γιὰ τοὺς κοιλιακούς του καὶ μετὰ θὰ δῇ, ἐὰν τὸν ἀφήσῃ ἡ μαμά του καὶ ἡ μαμὰ τοῦ GAPατου, νὰ κάνῃ καὶ κάτι κατὰ τοῦ πολιτισμοῦ! 
Ὤωωω, ναί! Ὁ Παυλάρας ἔχει ξεπεράσει ἀκόμη καὶ τὸν Μπενοβούβαλο! Τόσο χάλια!

Μερικά ἀπό τά ἔργα καί τίς ἡμέρες του;

·         Κλοπὴ τριῶν πινάκων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη! Ὁ Παυλάρας κοιμόταν! Τί περιμέναμε; Νά φυλάῃ μόνος του τσίλιες; Ἄ πὰ πά… Κοτζᾶμ ὑπουργάρα… Δὲν γίνονται αὐτά!

·         Κλοπὴ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ἀπὸ τὸ Μουσεῖον τῆς Ὀλυμπίας! Ὁ Παυλάρας ἔστρωνε κοιλιακούς! Κάτι ἀκούσαμε γιὰ παραιτήσεις, ἀλλὰ τζᾶμπα χαρὰ πήραμε! Ποῦ θά ἔψαχνε τώρα ὁ Παπαδήμ(ι)ος νά εὕρῃ ἄλλο τέτοιο κελεπούρι; Ἀφῆστε ποὺ κάπου ἐκεῖ ἀπεφάσισαν οἱ φίλαθλοι νὰ προστατεύουν τὰ Μουσεῖα μας. Διότι ἀπὸ Παυλάρα… Ἀφῆστε το καλλίτερα!

·         Θάψιμο, μὲ μπόλικο μπάζωμα καὶ ἐν τελῶς ἀντισυνταγματικὲς διαδικασίες, τοῦ βωμοῦ τῶν δώδεκα θεῶν. Τί κι ἐάν ὅλη ἡ ὑφήλιος σηκώθηκε στό ποδάρι; Τοῦ Παυλάρα τὸ αὐτὶ δὲν ἱδρώνει! Αὐτὸς εἶναι τῆς ἄλλης σχολῆς! Τῆς βυζαντινῆς! Συνεπῶς, καὶ μπάζωμα, καὶ θάψιμο καὶ κτίσιμο αὐτῶν ποὺ διεμαρτύροντο!

·         Ἐξαφάνισε τὴν ἀρχαίολογικὴ ὑπηρεσία. Οὐδὲ μία ἀποστολὴ ἐργάζεται, οὐδεὶς ἀρχαιολόγος πληρώνεται καὶ φυσικὰ οὐδὲν ἔργο προεχώρησε!!! Ἀφῆστε δὲ ποὺ μπῆκαν οἱ ἰδιῶτες (ὄχι φυσικὰ μὲ τὸ ἀζημίωτον) γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ ἔργον τοῦ ὑπουργείου. Νὰ μὴ ποὺμε περισσότερα… Οἱ κατέχοντες κατέχουν! Ὁ Παυλάρας ἔπαιρνε τὸ ποτάκι του σὲ ἄλλες παραλίες, εἰς ὑγείαν τῶν κορόϊδων φυσικά! Ἐμᾶς!

·         Χρῆμα δὲν ὑπῆρχε γιὰ τίποτα καὶ γιὰ κανέναν, πλὴν τῶν μαμάδων! Γιὰ τὴν μαμὰ Γερουλάνου ὁ Παυλάρας ἐφρόντισε νὰ χρηματοδοτήσῃ ἔκθεσιν, καθῶς καὶ τὸι μουσεῖον Μπενάκη, μὲ τρία ἐκατομμυριάκια. Σπουδαῖα πράγματα θὰ μοῦ πεῖτε.. Καλά… Γιά τήν Ὀλυμπία οὔτε μερικά χιλιάρικα δὲν περίσσεψαν πάντως! Ἡ μαμὰ Γερουλάνου διοργάνωσε ἔκθεσιν στὸ ἀμέρικα μὲ μίαν παγκόσμιον πρωτοτυπία. Ἔμ τοὺς δανείσαμε τὰ ἔργα, ἔμ τοὺς πληρώσαμε κι ἀπὸ ἐπάνω, ἔμ μπαίνει κι ὁ Παυλάρας στὸ μέσον γιὰ νὰ σπρώξῃ τὶς καταστάσεις καὶ νὰ συμβοῦν ταχύτερα τὰ γεγονότα! Ἀντὶ νὰ μᾶς πληρώσουν, πληρώσαμε!!! Τόσο σκάρτο τό ἐμπόρευμα; Ἄς τρῶμε ἐμεῖς κουτόχορτο! Ἡ μαμὰ Γερουλάνου τρώει μίαν χαρά! 

·         Χρῆμα καὶ γιὰ τὴν ἱστοσελίδα τῆς ἄλλης μαννούλας, τῆς Μάργκαρετ Τσᾶντ Παπανδρέου! Τί νά κάνῃ κι αὐτή; Ἀνεπάγγελτη γάρ, τὸ ἔριξε στὶς φιλανθρωπίες. Ἔφτιαξε καὶ κάτι ΜΚΟ πρὸ κειμένου νὰ συμμαζεύσῃ ὅλους τοὺς πεινασμένους τοῦ πλανήτου στὰ δικά μας σπίτια, ὄχι στὸ δικό της, διότι θὰ τῆς χαλοῦσαν τὰ χαλιά! Εἶπε καὶ τὸ GAPατο νὰ ἀφήσῃ τὴν μαννούλα του νὰ παίζῃ. Ἐκεῖ λοιπόν, στὰ γυμναστήρια, ἀπεφασίσθῃ ἡ χρηματοδότησις τῶν παιχνιδιῶν τῆς μαννούλας. Καὶ νὰ οἱ ΜΚΟ! Καὶ νὰ τὰ ἐκατομμύρια νὰ παίρνουν τὴν ἄγουσα γιὰ δρόμους ἀχάραγους… Καὶ νὰ ἐμεῖς τὰ κορόιδα νὰ πληρώνουμε καὶ νὰ πληρώνουμε, πρὸ κειμένου νὰ παίζουν οἱ μαννοῦλες. Ἡ δική μου μανμούλα ὅμως γιατί δέν ἔχει μερικά ἐκατομμύρια γιά νά παίξῃ; Τῆς δικῆς μου μαννούλας γιατί ἀκόμη καί τήν σύνταξιν τῆς τήν καθυστεροῦν ἐδῶ καί ἐνάμισο χρόνο; Δέν εἶναι καλή μαννούλα αὐτή; 

·         ΟΔΙΕ, ΟΠΑΠ, ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις σέ κολλητούς;; Καλὰ κρασιά! Ἦταν νὰ μὴν ἀναλάβῃ ὁ Παυλάρας! Ξεχᾶστε τα ὅλα! Γιά τά ξεπουλημένα θά συζητᾶμε τώρα; Ἀπορῶ πῶς δὲν ἔβγαλε ἀκόμη πωλητήριον γιὰ τὴν Ἀκρόπολιν… Ἤ νά τό περιμένουμε;

·         Ὅσο γιὰ τὰ Ὀλυμπιακὰ ἔργα… Σαπίζουν.. Πάντα ἐπὶ Παυλάρα! Τί ἄλλο θά μποροῦσαν νά κάνουν ἄλλως τε; Νά βγοῦν κι ἄλλοι μέ κοιλιακούς καί νά ἀνταγωνίζονται τούς δικούς του;

·         Τὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς, ἐπὶ ἡμερῶν Παυλάρα, ἔβγαλε ἐνοικιαστήριον γιὰ 50 ψωροευρόπουλα! Ἐὰν εἶναι δυνατόν!

·         Τὸ σπίτι τοῦ Μακρυγιάννη; Σκόνη! Ἐπὶ Παυλάρα φυσικά!

·         Τό τρόπαιον τοῦ Σπύρου Λούη; Στὸ σφυρί! Ἐπὶ Παυλάρα φυσικά!

·         Τό σπίτι τοῦ Καρκαβίτσα; Ἅμμος… Ἐπὶ Παυλάρα πάντα!

·         Τό σπίτι τοῦ Παλαμᾶ; Ποῦ εἶναι αὐτό εἴπαμε; 

·         Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὸ Σύνταγμα, καὶ ὅλην τὴν Ἑλλάδα φυσικά, τὸ μετεμόρφωσαν σὲ Πουστριστᾶν! Στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τοῦ Παυλάρα κάθε μορφῆς πολιτισμός! Ἀλλὰ ὅλες οἱ καρακραγμένες ἀδελφᾶρες τοῦ πλανήτου ἐδῶ! Νὰ τὶς τιμήσουμε! Νὰ τοὺς ἀφιερώσουμε καὶ εἰδικὲς ἡμερίδες! Μὴ καὶ χάσῃ ἡ Βενετιὰ τὸ βελόνι! Διότι τόσην κάψα γιὰ τὴν ὀμοφυλοφιλική προβολή; Κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει… Ἐκτὸς κι ἐὰν κρύβῃ ἄλλου εἴδους γοῦστα, πιὸ …προσωπικά! 

·         Ὁ Παρθενῶν ἔγινε τσιφλίκι τῶν  πάσῃς φύσεως ἠλιθίων τοῦ πλανήτου! Τὶ πανῶ ἐκρέμασαν, τὶ εἰσόδους ἔκλεισαν τὶ καταλήψεις ἐπραγματοποίησαν! Τὰ ΜΑΤ ἤξεραν νὰ τὰ στείλουν στοὺς ἀθώους (καὶ μὴ καπελωμένους) κατοίκους τῆς Κερατέας.. Στὸν Παρθενώνα; Σιγὰ μὴν χαλάσῃ τὸ πρόγραμμα τῶν κοιλιακῶν ὁ Παυλάρας!!! Καὶ σιγὰ μὴν τὰ βάλῃ μὲ τοὺς δικούς του!

·         Ἡ πλατεία Καλαμάτας πάει γιὰ τσιμεντοποίησιν. Παυλάρας εἶναι αὐτός! Ὅλοι ἐμεῖς νὰ ζοῦμε μὲ τσιμέντο κι αὐτὸς στὰ ὠραῖα βασιλικά του κτήματα! Τὰ ὁποῖα, ὤωωω, τί σύμπτωσις, τυγχάνουν καὶ καταπατημένα! Καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τοὺς καταπατητές Γερουλάνους, ὥς δική τους παριουσία!!! (Τὶ θυμήθηκα ὅμως τώρα…)

·         Τὰ προσωπικά τους ὅμως συμφέροντα νὰ μὴν πειραχτοῦν παρακαλῶ! Ἀκοῦς Παυλάρα; Θά μάθουμε τί ἀπέγινε  μέ ἐκεῖνες τίς ἄλλες καταπατήσεις πού κάνατε στήν Κεφαλονιά; Ναὶ καλέ, μὲ τὶς ἰχθυοκαλλιέργειες… Ἐκεῖ πολὺ μολύνατε ὅ,τι ὑπῆρχε καὶ δὲν ὑπῆρχε.. Ἐκεῖ ποὺ ἐξακολουθεῖτε τὶς βασιλικὲς συμπεριφορές σας.. Ἐκεῖ ποὺ συμμάζεψες καὶ κάτι συνεργούς… Παυλάρας ὅμως εἶσαι… Δίχως συνεργούς θά ἤσουν;

·         Ἀφῆστε πιὰ τὰ ταξείδια καὶ τὰ ψώνια καὶ τὶς χλιδές! Αὐτὰ πιὰ κι ἐὰν τὰ εἴδαμε ἀπὸ τὸν Παυλάρα καὶ τὴν συμμορία τῶν λοιπῶν μΠΑτΣΟΚων. Φανταστεῖτε νὰ ἦταν κι ἐπαγγελματίας τῆς πολιτικῆς! Τώρα ποὺ δὲν ἦταν, ἰσοπέδωσε ὅσα οἱ προκάτοχοί του ἄφησαν ὄρθια. Ἐάν ἦταν, τί θά εἶχε ἀκόμη κάνει; Δὲν τολμῶ νὰ φανταστῶ! Ἀνατριχιάζω! 

·         Ἀφῆστε δὲ τὶς δράσεις τῶν σκοπιανῶν ἐντὸς τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. Ἐκεῖ νὰ δεῖτε ἀδιαφορία ἀπὸ τὸ πιντί! Παυλάρας εἶναι αὐτός! Νά χάσῃ κάποιαν κάμψιν; Δὲν κάνει! 

·         Ἡ Μεγίστη (Καστελλόρυζον) ἐπὶ Παυλάρα διεγράφῃ ἀπὸ τοὺς ἑλληνικοὺς χᾶρτες! Τό θυμᾶστε; Ἐκεῖ κι ἐὰν ἔγινε τῆς τρελλῆς ἀπὸ ταχύτητες! Μπᾶμ καὶ τὴν χάσαμε τὴν Μεγίστην, διὰ χειρὸς Παυλάρα πάντα. ὅπως καὶ τόσα ἄλλα φυσικά!

Ἄσε μας ῥὲ Παυλάρα ποὺ ζητᾶς καὶ ψήφους! Ἄει παράτα μας.. Νούμερο, ἔ νούμερο…
Ἄν τε στὴν μαμάκα σου νὰ σὲ περιμαζεύσῃ! Διότι ἔτσι ὅπως τὰ ἔχεις κάνει, ὄχι μαῦρο, ὄχι φοῦμο… Ἀλλὰ κάτι πρὸς Καιάδα μοῦ μυρίζει!!! Πρόσεχε… Δὲν θὰ ἀργήσῃ καὶ ἡ δική σου ὥρα! Καὶ τότε θὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα Παυλάρα.

Φιλονόη. 

 

Καὶ γιὰ νὰ μὴ ξεχνιόμαστε, μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Παυλάρα. Ἀλλὰ τὰ πραγματικά του ἔργα. Ὄχι τὰ μουσαντένια!!!

κποίησις δημοσίου περιουσίας π τν οκογένεια Γερουλάνου!

Τ σπίτι το Καρκαβίτσα ταν αθαίρετο!

Ο φίλαθλοι θ προστατεύουν τ Μουσεα μας!

Καταρρέει τ σπίτι το Μακρυγιάννη!

λληνες κα Γερμανο στν τωριν Ερώπη.

κλοπή, παραίτησις κα τ τρία πουλάκια.

νας Γερουλνος λιγότερος!

Βάζουν τέλος καί στίς πορεῖες

νοικιάζεται στορία!

Δν θάααα πουλήσουν! Ξεπούλησαν δη!

Πάλι πονηριές ὁ Γερουλᾶνος;

Πολτες ναστηλώνουν πέντε ρχαα θέατρα.

ποκατάστασις το Λυκείου.

Σστε τ ..σωσμένα π τν GAP κα τν παρέα του.

πέστρεψαν ο δίδυμοι κοροι στν τόπο τους!

Πότε καταστρέφουμε τ βιβλία;

Τούς πληρώνουμε γιά νά κάνουν χλιδτα ταξείδια στίς Η.Π.Α.

Ποιός επαμε πς πληρώνει;

Ν γιατί κκλησία πέχει!

Πουστριστάν!

Συνωμοσιολογίες πραγματικότης;

Θεραπεία πουργικς ποφάσεως!!!!

Κα διορισμος Γερουλνος;

Σκοπιανή προπαγάνδα μδεια π τ δικό μας πουργεο;

«Φιλανθρωπικς» χρηματοδοτήσεις ΟΠΑΠ;

σλαμιστς κατ gay;

Βιάζεσθε ν τελειώνετε μ τ Καστελλόριζο;

Τραγικῶν συμπεριφορῶν συνέπειες!

Οἱ ἐπιλεκτικὲς ἐπιχορηγήσεις τοῦ Γερουλάνου!

Παπουτσής καὶ Γερουλᾶνος ἐγκληματοῦν κατὰ Ἑλλήνων!

Πλήρης καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ Γερουλᾶνο!

Μεθοδεύεται ἡ καταστροφὴ καὶ ἡ ἐκποίησις τοῦ ΟΔΙΕ;

Ὁ «ὑψηλότατος» Γερουλᾶνος!

Πῶς πέθανε ὁ Μεταξᾶς τελικῶς;

Λοιπαὶ Ἐπιχορηγήσεις!

Ἀνταπάντησις παμμακεδονικῶν ἐνώσεων.

Ατς εναι πρωθυπουργς μας;

 Δημοπρατούμενον ργον: «Ν τελειώνουμε μ τος λληνες».

Πολλὰ σοῦ ἔχουμε μαζέψει Παυλάρα! Φαντάσου καὶ νὰ σὲ ξέραμε λίγο καλλίτερα… Ἴσα λοιπόν, μὴ σπάσῃς κάποιο νύχι.. Ἴσα…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply