Τὰ ἀσχολίαστα!

Αὐτὸ δὲν τό σχολιάζω! Τὸ ἔχω σχολιάσει ἤδη στὰ:

Δὲν μᾶς συγχωροῦν!

Γιά τοὺς Κολοκοτρωναίους ἡ κλεφτουριά εἶναι σύμπτωμα Λεβεντιᾶς!

Ὁ Κολοκοτρώνης ἀπαντᾶ!

Ὁ Γέρος μας!

Δὲν μᾶς ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃς Γέρο μου…

Ὁ βλάξ παραμένει πάντα ἀήττητος!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Καϋμένε Ἀλέξανδρε Ὑψηλάντη!!!! Αὐτὴ ἡ ἀποπληξία  ποὺ σᾶς ἐκτύπησε ὅλους ἐσᾶς τοὺς ἱερολοχίτες, ἦταν μοναδική στὰ παγκόσμια δεδομένα… Ἀλήθεια, πονέσατε πολύ ὅταν «πέφτατε» ἤ δὲν τὸ καταλάβατε;

Υ.Γ.2. Τὸ ὑπουργεῖον ἀΠαιδείας ὑφίσταται ἀκόμη; Ἡ ὑπουργός εἶναι ἐντός ἤ ἐκτός Ἑλλάδος; Ἀκούει κάποιος ἐκεί στὰ ὑψηλά πατώματα; Ἤ ἡ ἀντΕΘΝΙΚΗ τράπεζα (ἀγνώστου ἐθνικότητος!!!) ἔχει βουλώσει κι ἐκεί μέσα αὐτιά;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply